Monthly Archives: August 2012

Codul Fiscal 2013 – TVA la incasare

admin/ August 31, 2012/ Stiri/ 0 comments

Ordonanta pentru modificarea si completarea Codului fiscal, initiata si publicata in proiect de MFP, prevede propunerea de introducere incepand cu 1 ianuarie 2013 a sistemului TVA la incasare. Sistemul TVA la incasare presupune amanarea exigibilitatii TVA precum si a dreptului de deducere a TVA, astfel: – pana la momentul incasarii, respectiv platii, contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate, respectiv achizitionate, sau – in

Read More

Monitorul Oficial nr. 627/31.8.2012

admin/ August 31, 2012/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Finantelor Publice1152. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3)-(18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 Ministerul Finantelor Publice. Norme Metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (3)-(18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 Ministerul

Read More

Monitorul Oficial nr. 626/31.8.2012

admin/ August 31, 2012/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. Metodologie de stabilire a preturilor si tarifelor la consumatorii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei30. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si tarifelor la consumatorii finali care nu uzeaza de dreptul de eligibilitate Camera Deputatilor10. Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune

Read More

Monitorul Oficial nr. 625/31.8.2012

admin/ August 31, 2012/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Parlamentul62. Lege a dialogului social – REPUBLICARE Curtea Europeana A Drepturilor Omului. Decizie cu privire la cererile nr. 5.666/04 si 14.464/05 prezentate de Ovidiu Trailescu impotriva Romaniei Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale192. Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind situatia sintetica tehnico-economica a performantelor anuale ale organizatiei de imbunatatiri funciare si ale federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare Ministerul Agriculturii si

Read More

Fiscul vrea penalitati suplimentare

admin/ August 30, 2012/ Stiri/ 0 comments

“Pentru obligatiile fiscale de plata nedeclarate de contribuabil si stabilite de organele de inspectie fiscala, contribuabilii sunt sanctionati cu o penalitate de 30% din obligatiile fiscale principale de plata individualizate in decizia de impunere. Aplicarea penalitatii nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau majorarilor de intarziere prevazute la titlul VIII (din Codul de procedura fiscala – n.r.)”,

Read More

Monitorul Oficial nr. 624/30.8.2012

admin/ August 30, 2012/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului5396. Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita ”Degetica” din municipiul Bucuresti Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului5387. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”postliceal”, domeniul ”sanatate si asistenta pedagogica”, calificarile profesionale ”asistent medical generalist”, ”asistent medical de farmacie”, din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala ”Intellectum”

Read More

Monitorul Oficial nr. 623/30.8.2012

admin/ August 30, 2012/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Mediului si Padurilor3241. Ordin privind numirea reprezentantilor partii romane in cadrul organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind gospodarirea apelor de frontiera Guvernul868. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 Guvernul21. Ordonanta pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor

Read More

Monitorul Oficial nr. 622/30.8.2012

admin/ August 30, 2012/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor474. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale EXECUTIV BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor470. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale ASIBBE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. Guvernul787. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale a

Read More

Monitorul Oficial nr. 621/29.8.2012

admin/ August 29, 2012/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul22. Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora Senatul12. Decizie privind convocarea Senatului in sesiune ordinara Guvernul15. Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial nr. 620/29.8.2012

admin/ August 29, 2012/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Monitorul Oficial. Rectificare in anexa la Hotararea Guvernului nr. 705/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 502 din 23 iulie 2012 Monitorul Oficial. Rectificare in Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de

Read More