Monthly Archives: May 2015

A Most Violent Year (2014)

admin/ May 29, 2015/ Filme de vazut/ 0 comments

Autor: Stefan Gheorghies The result is never in question, just the path you take to get there. Intr-o perioada economica infloritoare, dar marcata de afaceri conduse de interese ascunde, legile defectuoase adesea pot esua in a reglementa anumite domenii de activitate. Chiar si persoanele care detin autoritatea de a aplica legea pot fi induse in eroare de anumite practici care

Read More

Exista o „filozofie a dreptului” romaneasca?

admin/ May 29, 2015/ Articole/ 0 comments

Articol publicat in revista Pandectele Romane nr.4/2015. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DUTU In Franta, modelul nostru juridic dintotdeauna, se considera ca filosofia dreptului a cunoscut, pentru o lunga perioada de timp, o anumita discreditare din partea juristilor si a experimentat o severa traversare a desertului. Astfel, una dintre personalitatile dreptului public francez, profesorul G. Jéze, considera, in 1925, ca „Orice

Read More

Monitorul Oficial nr. 379/29.5.2015

admin/ May 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Consiliul Superior al Magistraturii473. Hotarire pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 Primul-Ministru148. Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 277/2013 privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor

Read More

Monitorul Oficial nr. 378/29.5.2015

admin/ May 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Curtea Constitutionala44. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule Autoritatea de Supraveghere Financiara6. Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.

Read More

Monitorul Oficial nr. 377/29.5.2015

admin/ May 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Finantelor Publice611. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala ”Unitatea de Executie Foraje Motru” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice947. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala ”Unitatea

Read More

Monitorul Oficial nr. 376/29.5.2015

admin/ May 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor819. Ordin pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atributiilor de control prevazute la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autoritatii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn

Read More

Monitorul Oficial nr. 375/29.5.2015

admin/ May 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Curtea Constitutionala164. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, in interpretarea data prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 6 din 15 aprilie 2013 Guvernul372. Hotarire privind trecerea

Read More

Monitorul Oficial nr. 374/28.5.2015

admin/ May 28, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Fondurilor Europene1998. Ordin pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 ”Sprijin pentru doctoranzi”, domeniul major de interventie 1.5 ”Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii”, finantata prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 Autoritatea de Supraveghere Financiara999. Decizie privind completarea art. 4 din Decizia Autoritatii de

Read More

Monitorul Oficial nr. 373/28.5.2015

admin/ May 28, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice1070. Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2015 Autoritatea de Supraveghere Financiara7. Regulament privind modificarea partii introductive a alin. (4) al art. 58 din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile

Read More

Monitorul Oficial nr. 372/28.5.2015

admin/ May 28, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul346. Hotarire pentru aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Intelegerii in domeniul securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului si a Protocolului la Aranjamentul administrativ, semnate la Quebec la 19 noiembrie 2013 Guvernul. Aranjament administrativ pentru aplicarea Intelegerii in domeniul securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului Guvernul. Protocol la Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Intelegerii in domeniul securitatii sociale

Read More