Monthly Archives: July 2015

Monitorul Oficial nr. 575/31.7.2015

admin/ July 31, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Monitorul Oficial. Rectificare in cuprinsul Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 8/2015 privind agentii pentru servicii de investitii financiare, agentii delegati si pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 465 din 29 iunie 2015 Curtea de

Read More

Monitorul Oficial nr. 574/30.7.2015

admin/ July 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei127. Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala PRISMA SERV COMPANY – S.R.L. Guvernul613. Hotarire privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare

Read More

Monitorul Oficial nr. 573/30.7.2015

admin/ July 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Parlamentul226. Lege pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviatia militara a Romaniei, aprobat prin Legea nr. 35/1990 Inalta Curte de Casatie si Justitie20. Decizie [A] referitoare la pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea problemei de drept privind: ”interpretarea dispozitiilor art. 327 alin. (2) din Codul penal in sensul de a lamuri in ce masura art. 327 alin.

Read More

Monitorul Oficial nr. 572/30.7.2015

admin/ July 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul567. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei122. Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale realizate de Societatea Comerciala WIROM GAS – S.A. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei119. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui

Read More

Monitorul Oficial nr. 571/30.7.2015

admin/ July 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Curtea Constitutionala441. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar Ministerul Afacerilor Interne. Regulament de organizare si

Read More

Monitorul Oficial nr. 570/30.7.2015

admin/ July 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Consiliul de Mediere39. Hotarire privind aprobarea Statutului profesiei de mediator Parlamentul224. Lege pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 Presedintele Romaniei683. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completare a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 Guvernul596. Hotarire privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea si

Read More

Monitorul Oficial nr. 569/29.7.2015

admin/ July 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Curtea Constitutionala437. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative Curtea Constitutionala454. Decizie [R] referitoare la exceptia de

Read More

Monitorul Oficial nr. 568/29.7.2015

admin/ July 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice373. Ordin pentru stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat, pentru anul 2015, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri Guvernul543. Hotarire privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial nr. 567/29.7.2015

admin/ July 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Finantelor Publice695. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axei prioritare 5 ”Asistenta Tehnica” din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007-2013 Ministerul Fondurilor Europene2140. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile in cadrul axei prioritare 5 ”Asistenta Tehnica” din

Read More

Monitorul Oficial nr. 566/29.7.2015

admin/ July 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Agentia Nationala de Administrare Fiscala1964. Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA Ministerul Afacerilor Externe1124. Ordin privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor814. Ordin privind aprobarea Planului de management al Rezervatiei Naturale Balta Cilieni

Read More