Monthly Archives: September 2015

INTERVIURI CU CLIENȚII

Ionut Tirdel/ September 30, 2015/ Uncategorized/ 0 comments

Ștefan Rădescu (Registrul Român Auto)   Specialiști în tehnica vehiculelor   „RAR-ul este o regie autonomă, o organizație publică cu o sarcină precisă. El se află ca organism tehnic sub autoritatea Ministerului Transporturilor. În afara omologărilor și certificărilor pentru care organizația este cunoscută, ne ocupăm de supravegherea și autorizarea stațiilor ITP, ne ocupăm şi de transpunerea legislației Uniunii Europene referitoare

Read More

Monitorul Oficial nr. 733/30.9.2015

admin/ September 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale2088. Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibila pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 1.763/2014 Guvernul39. Ordonanta urgenta privind unele masuri pentru consolidarea pozitiei

Read More

Monitorul Oficial nr. 732/30.9.2015

admin/ September 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate829. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate828. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si

Read More

Monitorul Oficial nr. 731/30.9.2015

admin/ September 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Autoritatea de Supraveghere Financiara2313. Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare si/sau reasigurare a Societatii IQ MED BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. Guvernul776. Hotarire privind infiintarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor si actiunilor aferente produselor din tutun si produselor conexe Guvernul786. Hotarire privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii

Read More

Monitorul Oficial nr. 730/29.9.2015

admin/ September 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul38. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta Guvernul785. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale Guvernul790. Hotarire privind prorogarea unor termene prevazute in

Read More

Monitorul Oficial nr. 729/29.9.2015

admin/ September 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Metodologie privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta generali si specifici, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora Casa Nationala de Asigurari de Sanatate799. Ordin pentru

Read More

Monitorul Oficial nr. 728/29.9.2015

admin/ September 29, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul782. Hotarire privind aprobarea inchirierii unor parti din bunul imobil, proprietate publica a statului, aflat in administrarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei Guvernul783. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne Inalta Curte de Casatie si Justitie14. Decizie [A] referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor

Read More

Monitorul Oficial nr. 727/28.9.2015

admin/ September 28, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul784. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat in administrarea Ministerului Culturii – Muzeul National de Istorie a Romaniei, urmata de transmiterea acestuia in administrarea Muzeului National ”Peles” Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. Procedura de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atesta finalizarea studiilor Ministerul

Read More

Monitorul Oficial nr. 726/28.9.2015

admin/ September 28, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul739. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Mures, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al

Read More

Monitorul Oficial nr. 725/28.9.2015

admin/ September 28, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Norme Tehnice privind administrarea contingentelor tarifare in Romania Colegiul Medicilor Dentisti din Romania10. Decizie pentru abrogarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2015 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania de la nivel local si national pentru mandatul 2015-2019 Ministerul Finantelor Publice1119. Ordin

Read More