Monthly Archives: December 2015

Monitorul Oficial nr. 988/31.12.2015

admin/ December 31, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Parlamentul358. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala Presedintele Romaniei1072. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr.

Read More

Monitorul Oficial nr. 987/31.12.2015

admin/ December 31, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Parlamentul350. Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Romania si Republica Kazahstan privind asistenta judiciara in materie penala, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2014 Guvernul1017. Hotarire pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Guvernul1019. Hotarire privind aprobarea masurilor pentru realizarea stocurilor de siguranta ale Sistemului Electroenergetic National in ceea ce priveste combustibilii pentru perioada sezonului rece

Read More

Monitorul Oficial nr. 986/31.12.2015

admin/ December 31, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Autoritatea de Supraveghere Financiara23. Norma privind autorizarea fondului de pensii facultative Ministerul Finantelor Publice4153. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 4.075/2015 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice2123. Ordin privind aprobarea instructiunilor pentru emiterea unitara a formularului tipizat Model 2016 ITL Regim

Read More

Monitorul Oficial nr. 985/31.12.2015

admin/ December 31, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul1009. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 498/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare si Inchidere a Minelor ”Conversmin” – S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri Guvernul1010. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea NEPTUN-OLIMP –

Read More

Monitorul Oficial nr. 984/30.12.2015

admin/ December 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Procedura privind stabilirea obligatiilor fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare Agentia Nationala de Administrare Fiscala3834. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligatiilor fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare Primul-Ministru391. Decizie privind eliberarea, la cerere, a doamnei Alexandra Patricia Braica din functia de secretar de stat pentru activitatea de dialog social la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei

Read More

Monitorul Oficial nr. 983/30.12.2015

admin/ December 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Agentia Nationala de Administrare Fiscala3833. Ordin pentru aprobarea formularului ”Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala” Ministerul Finantelor Publice4133. Ordin pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.504/2013 privind stabilirea modelului declaratiei de patrimoniu si de venituri, precum si a elementelor de patrimoniu si de venituri ce trebuie declarate de persoana fizica supusa verificarii situatiei fiscale personale

Read More

Monitorul Oficial nr. 982/30.12.2015

admin/ December 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Apararii Nationale. Norme Metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar Ministerul Apararii NationaleM.123. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice personalului militar Agentia Nationala de Administrare Fiscala3838. Ordin privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de control a Directiei

Read More

Monitorul Oficial nr. 981/30.12.2015

admin/ December 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Finantelor Publice4120. Ordin privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 270 alin. (10) si art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Autoritatea de Supraveghere Financiara38. Norma privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora in scopul

Read More

Monitorul Oficial nr. 980/30.12.2015

admin/ December 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Banca Nationala a Romaniei11. Ordin privind amortizorul aferent institutiilor de credit autorizate in Romania si identificate de Banca Nationala a Romaniei ca fiind alte institutii de importanta sistemica (O-SII) Parlamentul353. Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de

Read More

Monitorul Oficial nr. 979/30.12.2015

admin/ December 30, 2015/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Parlamentul352. Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Presedintele Romaniei1066. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Banca Nationala a Romaniei1172. Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a

Read More