Monthly Archives: August 2016

Monitorul Oficial nr. 673/31.8.2016

admin/ August 31, 2016/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul43. Ordonanta urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale Guvernul607. Hotarire pentru declararea zilei de 2 septembrie 2016 zi de doliu national pe

Read More

Monitorul Oficial nr. 672/31.8.2016

admin/ August 31, 2016/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul597. Hotarire pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea in domeniul textilelor, confectiilor si al creatiei de moda, semnat la New Delhi la 23 aprilie 2013 Ministerul Economiei. Memorandum de Intelegere intre Ministerul Economiei din Romania si Ministerul Textilelor al Republicii India cu privire la cooperarea in

Read More

Monitorul Oficial nr. 671/31.8.2016

admin/ August 31, 2016/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Presedintele Romaniei785. Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios Presedintele Romaniei786. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit Presedintele Romaniei788. Decret privind acreditarea unui ambasador Presedintele Romaniei789. Decret privind acreditarea unui ambasador Presedintele Romaniei790. Decret privind acreditarea unui ambasador Curtea Constitutionala366. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 519 din Codul de procedura civila Curtea Constitutionala433. Decizie

Read More

Monitorul Oficial nr. 670/31.8.2016

admin/ August 31, 2016/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul25. Ordonanta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor Autoritatea de Supraveghere Financiara1649. Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii BROKER ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. Autoritatea de Supraveghere Financiara1650. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii EXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial nr. 669/31.8.2016

admin/ August 31, 2016/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Energiei584. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 2,

Read More

Monitorul Oficial nr. 668/31.8.2016

admin/ August 31, 2016/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Finantelor Publice2144. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2016 Autoritatea de Supraveghere Financiara1651. Decizie privind aprobarea cererii de suspendare a activitatii Societatii LIBER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. Autoritatea de Supraveghere Financiara1653. Decizie privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a

Read More

Monitorul Oficial nr. 667/30.8.2016

admin/ August 30, 2016/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Ministerul Fondurilor Europene1735. Ordin pentru aprobarea listelor proiectelor finantate prin Programul operational regional 2007-2013 si Programul operational sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la art. 7^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele

Read More

Monitorul Oficial nr. 666/30.8.2016

admin/ August 30, 2016/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Curtea Constitutionala248. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,

Read More

Monitorul Oficial nr. 665/30.8.2016

admin/ August 30, 2016/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul601. Hotarire privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Vaslui, Neamt, Harghita, Brasov, Bacau si Covasna, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

Read More

Monitorul Oficial nr. 664/30.8.2016

admin/ August 30, 2016/ Monitorul Oficial/ 0 comments

Guvernul24. Ordonanta privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala Guvernul593. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 157/2016 Ministerul Transporturilor740. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul

Read More