Monthly Archives: November 2018

Curs Regimul fiscal şi contabil al reducerilor comerciale şi financiare

admin/ November 22, 2018/ Evenimente

Regimul fiscal şi contabil al reducerilor comerciale şi financiare Vezi evenimente similare Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție! Alina Alexe: 031.22.44.158 alina.alexe@wolterskluwer.com Descriere La finalul anului, în prag de sărbătoare, suntem bombardați şi acordăm, la rândul nostru, reduceri și cadouri de toate felurile. Din acest motiv am considerat că este cea mai favorabilă perioadă să trecem în revistă

Read More

Art. 75:Circumstanţe atenuante

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] SECŢIUNEA 2: Circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante Art. 75:Circumstanţe atenuante(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:a) săvârşirea infracţiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă;b) depăşirea limitelor legitimei apărări;c) depăşirea

Read More

Art. 74: Criteriile generale de individualizare a pedepsei

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] CAPITOLUL V: Individualizarea pedepselorSECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale Art. 74:Criteriile generale de individualizare a pedepsei(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;b) starea de pericol creată

Read More

Art. 73:Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 73:Computarea pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării(1)    În cazul infracţiunilor săvârşite în condiţiile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsă, precum şi durata măsurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului ţării se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeaşi infracţiune în România.(2)    Dispoziţiile

Read More

Art. 72: Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 72:Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate(1) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate. Scăderea se face şi atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în acelaşi timp ori în mod separat, pentru mai multe infracţiuni concurente,

Read More

Art. 71:Durata executării

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] CAPITOLUL IV: Calculul duratei pedepselor Art. 71:Durata executării(1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socoteşte din ziua în care condamnatul a început executarea hotărârii definitive de condamnare.(2) Ziua în care începe executarea pedepsei şi ziua în care încetează se socotesc în durata executării.(3) Perioada în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, se

Read More

Art. 66: Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] ECŢIUNEA 2: Pedepsele complementare Art. 66:Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte

Read More

Art. 70: Publicarea hotărârii definitive de condamnare

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 70:Publicarea hotărârii definitive de condamnare(1) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ţinând seama de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana condamnatului, instanţa apreciază că publicarea va contribui la prevenirea săvârşirii altor asemenea infracţiuni.(2) Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanţă, într-un cotidian

Read More

Art. 69: Degradarea militară

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 69:Degradarea militară(1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului şi a dreptului de a purta uniformă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.(2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari în activitate, în rezervă sau în retragere, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de

Read More