Monthly Archives: November 2018

Art. 68: Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 68:Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe:a) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii;b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;c) după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a

Read More

Art. 67: Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 67:Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda şi instanţa constată că, faţă de natura şi gravitatea infracţiunii, împrejurările cauzei şi persoana infractorului, această pedeapsă este necesară.(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este

Read More

Pedeapsa accesorie Art. 65: Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] SECŢIUNEA 1: Pedeapsa accesorie Art. 65:Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi(1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d)-o), a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.(2) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa

Read More

Art. 64: Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 64:Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimţământul acesteia, instanţa înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul

Read More

Art. 63: Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 63:Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii(1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.(2) Dacă amenda neexecutată a însoţit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu

Read More

Art. 62: Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 62:Amenda care însoţeşte pedeapsa închisorii(1) Dacă prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica şi pedeapsa amenzii.(2) Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) şi lit. c) se determină în raport de durata pedepsei închisorii stabilite de instanţă şi

Read More

Art. 61: Stabilirea amenzii

admin/ November 21, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 61:Stabilirea amenzii(1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului.(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile.(3) Instanţa

Read More

Art. 60: Regimul închisorii

admin/ November 19, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] SECŢIUNEA 2: Închisoarea Art. 60:Regimul închisoriiÎnchisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile şi 30 de ani, şi se execută potrivit legii privind executarea pedepselor. ←Art. 59: Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă Art. 61: Stabilirea amenzii→ [layerslider id=”23″] Art. 1 Codul penal

Read More

Art. 59: Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă

admin/ November 19, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 59:Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţăÎn cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii, perioada de detenţiune executată se consideră ca parte executată din pedeapsa închisorii. ←Art. 58:Înlocuirea detenţiunii pe viaţă Art. 60: Regimul închisorii→ [layerslider id=”23″] Art. 1 Codul penal 2019 Legalitatea incriminării Art.

Read More

Art. 58: Înlocuirea detenţiunii pe viaţă

admin/ November 19, 2018/ 2019 codul penal

Codul Civil Codul Penal 2019 [layerslider id=”22″] Art. 58:Înlocuirea detenţiunii pe viaţăÎn cazul în care cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a împlinit vârsta de 65 de ani în timpul executării pedepsei, pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi înlocuită cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, dacă

Read More