Monthly Archives: January 2019

Art. 79: Persoana vătămată

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala/ 0 comments

TITLUL III: Participanţii în procesul penalCAPITOLUL III: Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestoraArt. 79: Persoana vătămată Persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală se numeşte persoană vătămată. ← Art. 78: Drepturile suspectului Art. 80: Desemnarea unui reprezentant al persoanelor vătămate →

Art. 78: Drepturile suspectului

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala/ 0 comments

TITLUL III: Participanţii în procesul penalCAPITOLUL III: Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestoraArt. 78: Drepturile suspectului Suspectul are drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, dacă legea nu prevede altfel. ← Art. 77: Suspectul Art. 79: Persoana vătămată →

Art. 77: Suspectul

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala/ 0 comments

TITLUL III: Participanţii în procesul penalCAPITOLUL III: Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestoraArt. 77: Suspectul Persoana cu privire la care, din datele şi probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală se numeşte suspect. ← Art. 76: Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei Art. 78: Drepturile suspectului →

Art. 76: Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala/ 0 comments

TITLUL III: Participanţii în procesul penalCAPITOLUL II: Competenţa organelor judiciareSECŢIUNEA 6: Incompatibilitatea şi strămutareaArt. 76: Desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei (1) Procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate cere Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să desemneze o altă curte de apel decât cea căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă, care să fie sesizată

Read More

Art. 75: Alte dispoziţii

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala/ 0 comments

TITLUL III: Participanţii în procesul penalCAPITOLUL II: Competenţa organelor judiciareSECŢIUNEA 6: Incompatibilitatea şi strămutareaArt. 75: Alte dispoziţii (1) După strămutarea cauzei, contestaţiile şi celelalte căi de atac se judecă de instanţele corespunzătoare din circumscripţia instanţei la care s-a strămutat cauza.(2) Prevederile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară.(3) Când strămutarea se dispune în cursul

Read More

Art. 74: Soluţionarea cererii

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala/ 0 comments

TITLUL III: Participanţii în procesul penal CAPITOLUL II: Competenţa organelor judiciare SECŢIUNEA 6: Incompatibilitatea şi strămutarea Art. 74: Soluţionarea cererii (1) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau curtea de apel competentă soluţionează cererea de strămutare prin sentinţă. (2) În cazul în care găseşte cererea întemeiată, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie dispune strămutarea judecării cauzei la o curte de

Read More

Art. 73: Procedura de soluţionare a cererii de strămutare

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala/ 0 comments

TITLUL III: Participanţii în procesul penalCAPITOLUL II: Competenţa organelor judiciareSECŢIUNEA 6: Incompatibilitatea şi strămutareaArt. 73: Procedura de soluţionare a cererii de strămutare (1) Soluţionarea cererii de strămutare se face în şedinţă publică, cu participarea procurorului, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.(2) Preşedintele instanţei ierarhic superioare celei la care se află cauza ia măsuri pentru încunoştinţarea

Read More

Art. 72: Cererea de strămutare şi efectele acesteia

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala/ 0 comments

TITLUL III: Participanţii în procesul penalCAPITOLUL II: Competenţa organelor judiciareSECŢIUNEA 6: Incompatibilitatea şi strămutareaArt. 72: Cererea de strămutare şi efectele acesteia (1) Strămutarea poate fi cerută de părţi, de persoana vătămată sau de procuror.(2) Cererea se depune la instanţa de unde se solicită strămutarea şi trebuie să cuprindă indicarea temeiului de strămutare, precum şi motivarea în fapt şi în drept.(3)

Read More

Art. 71: Temeiul strămutării

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala/ 0 comments

TITLUL III: Participanţii în procesul penalCAPITOLUL II: Competenţa organelor judiciareSECŢIUNEA 6: Incompatibilitatea şi strămutareaArt. 71: Temeiul strămutării Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel, iar curtea de apel strămută judecarea unei cauze de la un tribunal sau, după caz, de la o judecătorie din circumscripţia

Read More

Art. 70: Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării procurorului

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura penala/ 0 comments

TITLUL III: Participanţii în procesul penalCAPITOLUL II: Competenţa organelor judiciareSECŢIUNEA 6: Incompatibilitatea şi strămutareaArt. 70: Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării procurorului (1) În tot cursul procesului penal, asupra abţinerii sau recuzării procurorului se pronunţă procurorul ierarhic superior.(2) Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancţiunea inadmisibilităţii, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul

Read More