Monthly Archives: February 2019

Art. 309: Îndatoririle soţilor

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL V: Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilorArt. 309: Îndatoririle soţilor (1) Soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral.(2) Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să

Read More

Art. 308: Luarea deciziilor de către soţi

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL V: Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilorArt. 308: Luarea deciziilor de către soţi Soţii hotărăsc de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria. ← Art. 307: Reglementarea raporturilor personale dintre soţi Art. 309: Îndatoririle

Read More

Art. 307: Reglementarea raporturilor personale dintre soţi

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL V: Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilorArt. 307: Reglementarea raporturilor personale dintre soţi Dispoziţiile prezentului capitol se aplică raporturilor personale dintre soţi, oricare ar fi regimul lor matrimonial. ← Art. 306: Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti Art.

Read More

Art. 306: Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL IV: Nulitatea căsătorieiSECŢIUNEA 3: Efectele nulităţii căsătorieiArt. 306: Opozabilitatea hotărârii judecătoreşti (1) Hotărârea judecătorească de constatare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei este opozabilă terţelor persoane, în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 291, 334

Read More

Art. 305: Situaţia copiilor

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL IV: Nulitatea căsătorieiSECŢIUNEA 3: Efectele nulităţii căsătorieiArt. 305: Situaţia copiilor (1) Nulitatea căsătoriei nu are niciun efect în privinţa copiilor, care păstrează situaţia de copii din căsătorie.(2) În ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile

Read More

Art. 304: Căsătoria putativă

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL IV: Nulitatea căsătorieiSECŢIUNEA 3: Efectele nulităţii căsătorieiArt. 304: Căsătoria putativă (1) Soţul de bună-credinţă la încheierea unei căsătorii nule sau anulate păstrează, până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă, situaţia unui soţ dintr-o

Read More

Art. 303: Acoperirea nulităţii

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL IV: Nulitatea căsătorieiSECŢIUNEA 2: Nulitatea relativă a căsătorieiArt. 303: Acoperirea nulităţii (1) În cazurile prevăzute la art. 272 alin. (2), (4) şi (5), anulabilitatea căsătoriei se acoperă dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii

Read More

Art. 302: Caracterul personal al acţiunii

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL IV: Nulitatea căsătorieiSECŢIUNEA 2: Nulitatea relativă a căsătorieiArt. 302: Caracterul personal al acţiunii Dreptul la acţiunea în anulare nu se transmite moştenitorilor. Cu toate acestea, dacă acţiunea a fost pornită de către unul dintre

Read More

Art. 301: Termenul de prescripţie

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL IV: Nulitatea căsătorieiSECŢIUNEA 2: Nulitatea relativă a căsătorieiArt. 301: Termenul de prescripţie (1) Anularea căsătoriei poate fi cerută în termen de 6 luni.(2) În cazul prevăzut la art. 297, termenul curge de la data

Read More

Art. 300: Existenţa tutelei

alexandra.caras/ February 28, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL IV: Nulitatea căsătorieiSECŢIUNEA 2: Nulitatea relativă a căsătorieiArt. 300: Existenţa tutelei Căsătoria încheiată între tutore şi persoana minoră aflată sub tutela sa este anulabilă. ← Art. 299: Lipsa discernământului Art. 301: Termenul de prescripţie →