Monthly Archives: March 2019

Art. 755: Noţiune

alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 755: Noţiune (1) Servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar.(2) Utilitatea rezultă din destinaţia economică a fondului

Read More

Art. 754: Alte dispoziţii aplicabile

alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL III: Uzul şi abitaţiaArt. 754: Alte dispoziţii aplicabile Dispoziţiile prezentului capitol se completează, în mod corespunzător, cu cele privitoare la uzufruct. ← Art. 753: Obligaţia uzuarului şi a titularului dreptului de

Read More

Art. 753: Obligaţia uzuarului şi a titularului dreptului de abitaţie

alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL III: Uzul şi abitaţiaArt. 753: Obligaţia uzuarului şi a titularului dreptului de abitaţie (1) Dacă titularul dreptului de uz sau de abitaţie este îndreptăţit să perceapă toate fructele naturale şi

Read More

Art. 752: Limitele dreptului de uz şi abitaţie

alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL III: Uzul şi abitaţiaArt. 752: Limitele dreptului de uz şi abitaţie Dreptul de uz ori de abitaţie nu poate fi cedat, iar bunul ce face obiectul acestor drepturi nu poate

Read More

Art. 751: Constituirea uzului şi a abitaţiei

alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL III: Uzul şi abitaţiaArt. 751: Constituirea uzului şi a abitaţiei Uzul şi abitaţia se constituie în temeiul unui act juridic sau prin alte moduri prevăzute de lege. ← Art. 750: Dreptul

Read More

Art. 750: Dreptul de abitaţie

alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL III: Uzul şi abitaţiaArt. 750: Dreptul de abitaţie Titularul dreptului de abitaţie are dreptul de a locui în locuinţa nudului proprietar împreună cu soţul şi copiii săi, chiar dacă nu

Read More

Art. 749: Dreptul de uz

alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL III: Uzul şi abitaţiaArt. 749: Dreptul de uz Uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia şi de a-i culege fructele naturale şi industriale numai pentru nevoile proprii

Read More

Art. 748: Stingerea uzufructului în caz de pieire a bunului

alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL II: UzufructulSECŢIUNEA 3: Stingerea uzufructuluiArt. 748: Stingerea uzufructului în caz de pieire a bunului (1) Uzufructul se stinge în cazul în care bunul a fost distrus în întregime dintr-un caz

Read More

Art. 747: Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă

alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL II: UzufructulSECŢIUNEA 3: Stingerea uzufructuluiArt. 747: Stingerea uzufructului în caz de abuz de folosinţă (1) Uzufructul poate înceta la cererea nudului proprietar atunci când uzufructuarul abuzează de folosinţa bunului, aduce

Read More

Art. 746: Cazurile de stingere a uzufructului

alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL II: UzufructulSECŢIUNEA 3: Stingerea uzufructului Art. 746: Cazurile de stingere a uzufructului (1) Uzufructul se stinge pe cale principală prin:a) moartea uzufructuarului ori, după caz, încetarea personalităţii juridice;b) ajungerea la

Read More