Art. 152: Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor din activităţi independente

alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuţii sociale obligatorii
CAPITOLUL II: Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
SECŢIUNEA 6: Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale
în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente
Art. 152: Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor din activităţi independente

Acest text a fost abrogat.

Share this Post