Art. 172: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuții sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată 
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 5: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul 
persoanelor fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 154
Art. 172: 
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

Acest text a fost abrogat.
Share this Post