Slide background

TITLUL IV:

Persoana juridică
CAPITOLUL I:

Dispoziţii generale


Art. 187:

Elementele constitutive
Orice persoană juridică trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general.

Art. 188:Calitatea de persoană juridică

Slide background