Art. 268: Consecinţele nerespectării termenului

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

Sintact.ro

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comune
CAPITOLUL II: Termenele
Art. 268: Consecinţele nerespectării termenului

(1) Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen.
(2) Când o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un anumit termen, expirarea acestuia atrage de drept încetarea efectului măsurii.
(3) Pentru celelalte termene procedurale se aplică, în caz de nerespectare, dispoziţiile privitoare la nulităţi.

Share this Post