Art. 271 Codul Muncii

alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

Sintact.ro

TITLUL XII: Jurisdicţia muncii
CAPITOLUL III: Reguli speciale de procedură
Art. 271

(1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă.
(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.
(3) Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.

Share this Post