Art. 273 Codul Muncii

alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

Sintact.ro

TITLUL XII: Jurisdicţia muncii
CAPITOLUL III: Reguli speciale de procedură
Art. 273

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, instanţa fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.

Share this Post