Art. 274 Codul Muncii

alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

Sintact.ro

TITLUL XII: Jurisdicţia muncii
CAPITOLUL III: Reguli speciale de procedură
Art. 274

Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.

Share this Post