Art. 275 Codul Muncii

alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

Sintact.ro

TITLUL XII: Jurisdicţia muncii
CAPITOLUL III: Reguli speciale de procedură
Art. 275

Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

Share this Post