Art. 276 Codul Muncii

alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

Sintact.ro

TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 276


Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România, legislaţia muncii va fi armonizată permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cu normele dreptului internaţional al muncii.

Share this Post