Art. 280 Codul Muncii

alexandra.caras/ February 11, 2020/ Codul Muncii

Sintact.ro

TITLUL XIII: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 280

Pe data intrării în vigoare a prezentului cod cauzele privind conflicte de muncă aflate pe rolul tribunalelor se judecă în continuare potrivit dispoziţiilor procesuale aplicabile la data sesizării instanţelor.

Share this Post