Art. 48 Codul Muncii

alexandra.caras/ January 14, 2020/ Codul Muncii

Sintact.ro

TITLUL II: Contractul individual de muncă
CAPITOLUL III: Modificarea contractului individual de muncă
Art. 48

Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

Share this Post