Art. 528: Dovada stării de nevoie

alexandra.caras/ March 19, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA II: Despre familie*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II-a
sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL V: Obligația de întretinere
CAPITOLUL III: Condiţiile obligaţiei de întreţinere
Art. 528: Dovada stării de nevoie


Starea de nevoie a persoanei îndreptăţite la întreţinere, precum şi mijloacele celui care datorează întreţinere pot fi dovedite prin orice mijloc de probă.

Share this Post