Art. 55 Codul Muncii

alexandra.caras/ January 15, 2020/ Codul Muncii

Sintact.ro

TITLUL II: Contractul individual de muncă
CAPITOLUL V: Încetarea contractului individual de muncă
Art. 55

Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

Share this Post