Art. 845: Examinarea registrelor

alexandra.caras/ August 26, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL V: Administrarea bunurilor altuia
CAPITOLUL III: Regimul juridic al administrării
SECŢIUNEA 7: Darea de seamă anuală
Art. 845: Examinarea registrelor

Administratorul este obligat să îi permită beneficiarului, în orice moment, examinarea registrelor şi a documentelor justificative ce au legătură cu gestiunea sa.

Share this Post