Art. 854: Suportarea cheltuielilor administrării

alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării
SECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilor
Art. 854: Suportarea cheltuielilor administrării


(1) Cheltuielile administrării, inclusiv cele ocazionate de prezentarea dării de seamă şi de predarea bunurilor, sunt în sarcina beneficiarului sau, după caz, a fiduciarului, pentru masa patrimonială fiduciară.
(2) În cazul renunţării, denunţării actului de desemnare sau al înlocuirii administratorului, beneficiarul ori fiduciarul, în contul masei patrimoniale fiduciare, are în sarcină, pe lângă cheltuielile menţionate la alin. (1), şi plata remuneraţiei cuvenite administratorului în raport cu durata activităţii sale.

Share this Post