Art. 855: Data curgerii dobânzilor

alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării
SECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilor
Art. 855: Data curgerii dobânzilor

(1) Administratorul datorează dobânzi asupra soldului de la data acceptării ori a încuviinţării judiciare a dării de seamă sau, după caz, de la data notificării prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc prevăzut de lege.
(2) Beneficiarul sau fiduciarul, pentru masa patrimonială fiduciară, datorează dobânzi pentru sumele cuvenite administratorului doar de la punerea în întârziere potrivit alin. (1).

Share this Post