Art. 856: Deducerea remuneraţiei

alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării
SECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilor
Art. 856: Deducerea remuneraţiei

(1) Administratorul poate deduce din soldul administrării remuneraţia care îi este datorată de beneficiar sau de fiduciar, în contul masei patrimoniale fiduciare, pentru activitatea sa.
(2) Administratorul are drept de retenţie asupra bunului administrat până la plata integrală a datoriei faţă de el.

Share this Post