Art. 88: Impozitarea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor determinat în sistem real

alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL IV: Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 88: Impozitarea venitului net anual din
cedarea folosinţei bunurilor determinat în sistem real


Venitul net anual din cedarea folosinţei bunurilor, determinat în sistem real pe baza datelor din contabilitate potrivit prevederilor art. 68, se impozitează potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual impozabil.

← Art. 87: Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea
în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*