Buletin informativ: cele mai importante acte normative cu privire la COVID-19

alexandra.caras/ March 21, 2020/ Articole, Articolul saptamanii, Coronavirus

Din cuprins:

Update:
Ordonanță nr. 3 din 24 martie 2020 militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanță nr. 2 din 21 martie 2020 militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanță urgență 29/2020 M. Of. 230 din 21 martie 2020

Ordonanță urgență 30/2020 M. Of. 231 din 21 martie 2020

Alte acte din Monitorul Oficial importante

Update: ORDONANȚĂ nr. 3 din 24 martie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de…

Citește aici » ordonanta-3-2020-m-of-242-din-24-mar-2020


Update:
ORDONANŢĂ nr. 2 din 21 martie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare…

Citește aici » ordonanta-2-2020-m-of-232-din-21-mar-2020


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice, cu infecţii în toate statele membre ale Uniunii.

Citește aici » ordonanta-urgenta-29-2020-m-of-230-din-21-mar-2020


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Având în vedere hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precum şi instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020…

Citește aici » ordonanta-urgenta-30-2020-m-of-231-din-21-mar-2020


HOTĂRÂRE nr. 217 din 18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Citește aici » hotarirea-217-2020-m-of-230-din-21-mar-2020


LEGE nr. 24 din 20 martie 2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Citește aici » legea-24-2020-m-of-229-din-20-mar-2020


ORDIN nr. 47 din 19 martie 2020 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin…

Citește aici » ordinul-47-2020-m-of-229-din-20-mar-2020


ORDIN nr. 50 din 20 martie 2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi internării
Având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, ţinând cont de prevederile art. 8 şi art. 9 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri…

Citește aici » ordinul-50-2020-m-of-229-din-20-mar-2020


ORDIN nr. 452 din 12 martie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase nr. 105.616/DGDSCSP din 9.03.202…

Citește aici » ordinul-452-2020-m-of-229-din-20-mar-2020


ORDIN nr. 476 din 20 martie 2020 pentru asigurarea în condiţii optime a asistenţei medicale pediatrice spitaliceşti în contextul epidemiei de SARS-CoV-2/COVID-19
Văzând Referatul de aprobare nr. V.S.C. 3.830/2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică, având în vedere Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României…

Citește aici » ordinul-476-2020-m-of-229-din-20-mar-2020


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional şi internaţional determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea “Pandemiei” de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 11.03.2020, ceea ce confirmă gravitatea şi amploarea acestei situaţii…

Citește aici » ordonanta-urgenta-28-2020-m-of-228-din-20-mar-2020

 

Share this Post