Category Archives: 1 Reviste

Ce este şi cum poate fi folosită inteligenţa artificială

admin/ November 9, 2018/ 1 Reviste/ 0 comments

Inteligenţa artificială (IA) este unul dintre subiectele de actualitate în domeniul tehnologiei, dar şi în multe alte zone de interes ştiinţific sau cotidian. Ea a ridicat, continuă să ridice şi va ridica probleme importante în societate, determinându-ne să învăţăm modul în care să ne adaptăm noilor situaţii ce vor apărea. Pentru început, important este să cunoaştem ce este cu adevărat

Read More

Făuritori ai româniei mari. Take Ionescu Petre Ţurlea

admin/ November 9, 2018/ 1 Reviste/ 0 comments

În 2016, am propus Editurii Enciclopedice publicarea unei colecţii sub titlul Făuritori ai României Mari. Bineînţeles, este pe deplin acceptabilă ideea că marele realizator al celui mai important act din Istoria Românilor este Poporul Român în ansamblul său, din rândurile căruia ţărănimea a dat cele mai mari jertfe. La fel de îndreptăţită este şi ideea că au existat mari oameni

Read More

Despre diviziunea datoriilor

admin/ November 9, 2018/ 1 Reviste/ 0 comments

Eug. Emmanuel Doctor în drept din Paris – Avocat Atât în dreptul francez (art. 1220 C. civ.), cât şi în dreptul român (art. 1060 C. civ.), legiuitorul a consacrat principiul diviziunii datoriilor de plin drept prin moartea autorilor lor. Acest principiu care ne vine din dreptul roman1 a fost păstrat în legislaţia noastră cu toate că concepţia naţiunei de succesiune s’a modificat

Read More

La vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor

admin/ November 9, 2018/ 1 Reviste/ 0 comments

Introducere Principiile pe care Regulamentul (UE) 2016/6792 le menţionează sunt aceleaşi cu cele prevăzute de Directiva nr. 95/463, directiva abrogată. Relaţia cu această directivă, analizată recent, trebuie să pornească de la considerentele Regulamentului4, care subliniază că “obiectivele şi principiile Directivei nr. 95/46/CE rămân solide”. Regulamentul recunoaşte continuitatea şi valoarea intrinsecă a obiectivelor şi principiilor. Obiectivele Regulamentului, stabilite în art. 1 alin. (2) sunt de a

Read More

O dezbatere naţională necesară: cercetarea ştiinţifică juridică, încotro?

admin/ November 9, 2018/ 1 Reviste/ 0 comments

Cel puţin în o serie de ţări cu îndelungate şi reprezentative tradiţii cultural-ştiinţifice precum Franţa, aşa-zisele “bune practici” au fost preluate şi perpetuate de-a lungul timpului şi chiar extinse şi la alte domenii decât cel în care a apărut şi dezvoltat iniţial. Este şi cazul Etats generaux, instituite în 1302 de Filip cel Frumos având ca scop de a reuni

Read More

Consecinţele nerespectării normelor referitoare la publicitate şi opozabilitate

admin/ November 8, 2018/ 1 Reviste/ 0 comments

Prof. univ. dr. DAN CHIRICĂ Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Les conséquences du non-respect des normes concernant la publicité et l’opposabilité Résumé L’étude commence par l’inclusion des notions de relativité et d’opposabilité. La premiere notion se réfere aux effets entre les parties du contrat, pendant que la deuxieme notion se réfere a l’obligation des tiers de ne pas porter

Read More

Rolul constituţiilor naţionale în dreptul Uniunii Europene. De la valori comune la încredere reciprocă şi dialog constructiv*

admin/ November 8, 2018/ 1 Reviste/ 0 comments

* Discursul, intitulat “The role of national constitutions in EU Law. From shared values to mutual trust and constructive dialogue”, a fost rostit cu ocazia manifestării “Ziua Constituţiei” organizată de Curtea Constituţională a Republicii Slovenia, la Ljubljana, la 21 decembrie 2017, şi se poate consulta pe site-ul acelei curţi constituţionale (http://www.us-rs.si). Textul a fost tradus cu acordul autorului său, căruia

Read More

O dezbatere naţională necesară: cercetarea ştiinţifică juridică, încotro?

admin/ November 8, 2018/ 1 Reviste/ 0 comments

Cel puţin în o serie de ţări cu îndelungate şi reprezentative tradiţii cultural-ştiinţifice precum Franţa, aşa-zisele “bune practici” au fost preluate şi perpetuate de-a lungul timpului şi chiar extinse şi la alte domenii decât cel în care a apărut şi dezvoltat iniţial. Este şi cazul Etats generaux, instituite în 1302 de Filip cel Frumos având ca scop de a reuni

Read More