Category Archives: 1legea 5

Legea 5 / 2013 bugetului de stat pe anul 2013

admin/ November 11, 2018/ 1legea 5/ 0 comments

Dată act: 21-feb-2013 Emitent: Parlamentul Parlamentul României adoptă prezenta lege.   CAPITOLUL I:Dispoziţii generale Art. 1 Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor

Read More