Category Archives: 2019 cod fiscal

Art. 781: Opozabilitatea fiduciei

alexandra.caras/ April 2, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 781: Opozabilitatea fiduciei (1) Fiducia este opozabilă terţilor de la data menţionării sale în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.(2) Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv

Read More

Art. 773: Noţiune

alexandra.caras/ April 2, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL IV: FiduciaArt. 773: Noţiune Fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către

Read More

Art. 617: Dreptul de trecere

alexandra.caras/ March 21, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Proprietatea privatăCAPITOLUL III: Limitele juridice ale dreptului de proprietate privatăSECŢIUNEA 1: Limite legaleSUBSECŢIUNEA 6: Dreptul de trecereArt. 617: Dreptul de trecere (1) Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea publică are dreptul să

Read More

Art. 532: Data de la care se datorează pensia de întreţinere

alexandra.caras/ March 20, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Obligația de întretinereCAPITOLUL IV: Stabilirea și executarea obligației de întreținereArt. 532: Data de la care se datorează pensia de întreţinere (1) Pensia de întreţinere se datorează de la data cererii de chemare în judecată.(2) Cu

Read More

Art. 182: Procedura de instituire

alexandra.caras/ February 21, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL IV: CuratelaArt. 182: Procedura de instituire (1) Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soţului său, a rudelor sau a celor prevăzuţi la art. 111.(2) Curatela nu

Read More

Art. 100: Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VI: Venituri din pensiiArt. 100: Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plată unică potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii

Read More

Art. 99: Definirea veniturilor din pensii

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VI: Venituri din pensiiArt. 99: Definirea veniturilor din pensii (1) Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, diferenţe de venituri din pensii, precum şi

Read More

Art. 98: Impozitarea câştigului net anual impozabil

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 98: Impozitarea câştigului net anual impozabil Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar se impozitează potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu. ← Art. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii Art. 99:

Read More

Art. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii (1) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum şi cele la depozitele clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, impozitul fiind final,

Read More

Art. 96: Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul aurului financiar

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 96: Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul aurului financiar (1) Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din

Read More