Category Archives: 2019 cod fiscal

Art. 100: Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VI: Venituri din pensiiArt. 100: Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plată unică potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii

Read More

Art. 99: Definirea veniturilor din pensii

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL VI: Venituri din pensiiArt. 99: Definirea veniturilor din pensii (1) Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, diferenţe de venituri din pensii, precum şi

Read More

Art. 98: Impozitarea câştigului net anual impozabil

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 98: Impozitarea câştigului net anual impozabil Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar se impozitează potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu. ← Art. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii Art. 99:

Read More

Art. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii (1) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum şi cele la depozitele clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora, impozitul fiind final,

Read More

Art. 96: Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul aurului financiar

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 96: Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul aurului financiar (1) Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din

Read More

Art. 95: Stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 95: Stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate (1) Câştigul/pierderea din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre veniturile realizate din poziţiile închise începând din prima zi de tranzacţionare a anului fiscal şi până în ultima zi de tranzacţionare a acestuia (inclusiv) şi cheltuielile aferente acestor poziţii, evidenţiate

Read More

Art. 94: Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 94: Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar (1) Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate şi cele reglementate la alin. (2)-(6), reprezintă diferenţa pozitivă/negativă realizată între valoarea de înstrăinare/preţul de vânzare şi valoarea lor fiscală,

Read More

Art. 93: Venituri neimpozabile

alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investitiiArt. 93: Venituri neimpozabile (1) Nu sunt venituri impozabile următoarele:a) veniturile realizate din deţinerea şi transferul instrumentelor financiare care atestă datoria publică a statului, precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operaţiunile de tip repo şi reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piaţa/locul de tranzacţionare unde are loc operaţiunea;b) venituri repartizate membrilor

Read More

Art. 92: Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare

alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

TITLUL IV: Impozitul pe venitCAPITOLUL V: Venituri din investiţiiArt. 92: Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare În cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41, emise de rezidenţi români, sunt considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate. ← 

Read More

Art. 91: Definirea veniturilor din investiţii

alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal/ 0 comments

Art. 91:Definirea veniturilor din investiţiiVeniturile din investiţii cuprind:a) venituri din dividende;b) venituri din dobânzi;c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;e) venituri din lichidarea unei persoane juridice. ← Art. 90: Reguli aplicabile contribuţiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor Art. 92:

Read More