Category Archives: 2019 Codul civil

Art. 834: Menţinerea plasamentelor anterioare

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 5: Plasamentele considerate sigureArt. 834: Menţinerea plasamentelor anterioare (1) Administratorul va putea menţine plasamentele existente la data preluării funcţiei chiar dacă acestea nu sunt considerate sigure.(2) Administratorul va

Read More

Art. 833: Plasarea sumelor de bani

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 5: Plasamentele considerate sigureArt. 833: Plasarea sumelor de bani (1) Administratorul va putea depozita sumele de bani care îi sunt încredinţate la o instituţie de credit sau de

Read More

Art. 832: Limitele prudenţiale ale efectuării plasamentelor

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 5: Plasamentele considerate sigureArt. 832: Limitele prudenţiale ale efectuării plasamentelor (1) Administratorul hotărăşte cu privire la efectuarea plasamentelor în funcţie de randament şi de creşterea estimată a valorii.

Read More

Art. 831: Categoriile de plasamente considerate sigure

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 5: Plasamentele considerate sigureArt. 831: Categoriile de plasamente considerate sigure Sunt prezumate a fi sigure plasamentele stabilite periodic de Banca Naţională a României şi de Comisia Naţională a

Read More

Art. 830: Răspunderea reprezentantului administratorului

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 4: Administrarea colectivă şi delegareaArt. 830: Răspunderea reprezentantului administratorului (1) Actele prin care reprezentantul administratorului a încălcat prevederile actului de desemnare sau uzanţele sunt inopozabile beneficiarului.(2) De asemenea,

Read More

Art. 829: Delegarea

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 4: Administrarea colectivă şi delegareArt. 829: Delegarea (1) Administratorul îşi poate delega parţial atribuţiile sau poate împuternici un terţ să îl reprezinte la încheierea unui act determinat.(2) Administratorul

Read More

Art. 828: Prezumţia de aprobare a hotărârilor

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 4: Administrarea colectivă şi delegareaArt. 828: Prezumţia de aprobare a hotărârilor (1) Se prezumă că administratorul a aprobat toate hotărârile adoptate de ceilalţi administratori şi va răspunde pentru

Read More

Art. 827: Răspunderea solidară

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 4: Administrarea colectivă şi delegareaArt. 827: Răspunderea solidară (1) Administratorii sunt răspunzători în mod solidar pentru îndeplinirea atribuţiilor lor.(2) Cu toate acestea, în cazul în care atribuţiile sunt

Read More

Art. 826: Adoptarea hotărârilor în situaţii speciale

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 4: Administrarea colectivă şi delegareaArt. 826: Adoptarea hotărârilor în situaţii speciale (1) Administratorii vor putea efectua în mod individual acte de conservare.(2) În cazul în care nu se

Read More

Art. 825: Adoptarea hotărârilor

alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 4: Administrarea colectivă şi delegareaArt. 825: Adoptarea hotărârilor În cazul în care sunt desemnate mai multe persoane în calitate de administratori, dacă legea sau actul de desemnare nu

Read More