Category Archives: 2019 Codul civil

Art. 793: Remuneraţia administratorului

alexandra.caras/ April 4, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL I: Dispoziții generaleArt. 793: Remuneraţia administratorului (1) Cu excepţia cazului în care, potrivit legii, actului constitutiv sau înţelegerii ulterioare a părţilor ori împrejurărilor concrete, administrarea se realizează cu titlu gratuit, administratorul are

Read More

Art. 792: Calitatea de administrator al bunurilor altuia

alexandra.caras/ April 4, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 792: Calitatea de administrator al bunurilor altuia (1) Persoana care este împuternicită, prin legat sau convenţie, cu administrarea unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a

Read More

Art. 791: Efectele încetării contractului de fiducie

alexandra.caras/ April 4, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 791: Efectele încetării contractului de fiducie (1) Când contractul de fiducie încetează, masa patrimonială fiduciară existentă în acel moment se transferă la beneficiar, iar în

Read More

Art. 790: Încetarea contractului de fiducie

alexandra.caras/ April 4, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 790: Încetarea contractului de fiducie (1) Contractul de fiducie încetează prin împlinirea termenului sau prin realizarea scopului urmărit când aceasta intervine înainte de împlinirea termenului.(2)

Read More

Art. 789: Denunţarea, modificarea şi revocarea contractului de fiducie

alexandra.caras/ April 4, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 789: Denunţarea, modificarea şi revocarea contractului de fiducie (1) Cât timp nu a fost acceptat de către beneficiar, contractul de fiducie poate fi denunţat unilateral

Read More

Art. 788: Înlocuirea fiduciarului

alexandra.caras/ April 4, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 788: Înlocuirea fiduciarului (1) Dacă fiduciarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau pune în pericol interesele care i-au fost încredinţate, constituitorul, reprezentantul său sau beneficiarul poate

Read More

Art. 787: Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate

alexandra.caras/ April 4, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 787: Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate Pentru prejudiciile cauzate prin actele de conservare sau administrare a masei patrimoniale fiduciare, fiduciarul răspunde numai cu celelalte drepturi

Read More

Art. 786: Limitarea răspunderii în funcţie de separaţia maselor patrimoniale

alexandra.caras/ April 4, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 786: Limitarea răspunderii în funcţie de separaţia maselor patrimoniale (1) Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite, în condiţiile legii, de titularii de creanţe

Read More

Art. 785: Insolvenţa fiduciarului

alexandra.caras/ April 4, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 785: Insolvenţa fiduciarului Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva fiduciarului nu afectează masa patrimonială fiduciară. ← Art. 784: Puterile şi remunerarea fiduciarului Art. 786: Limitarea răspunderii în funcţie

Read More

Art. 784: Puterile şi remunerarea fiduciarului

alexandra.caras/ April 4, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privatăCAPITOLUL IV: ServituțileSECTIUNEA 1: Dispoziții generaleArt. 784: Puterile şi remunerarea fiduciarului (1) În raporturile cu terţii, se consideră că fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, acţionând ca un veritabil

Read More