Category Archives: 2019 Codul civil

Art. 112: Persoana care poate fi numită tutore

alexandra.caras/ February 18, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 2: TutoreleArt. 112: Persoana care poate fi numită tutore (1) Poate fi tutore o persoană fizică sau soţul şi soţia, împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de

Read More

Art. 110: Cazurile de instituire

alexandra.caras/ February 18, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL II: Tutela minoruluiSECŢIUNEA 1: Deschiderea tuteleiArt. 110: Cazurile de instituire Tutela minorului se instituie atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa

Read More

Art. 109: Ocrotirea persoanei prin curatelă

alexandra.caras/ February 18, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii Isunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 109: Ocrotirea persoanei prin curatelă Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă are loc numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. ← Art. 108: Ocrotirea persoanei prin tutelă  Art. 110: Cazurile de

Read More

Art. 108: Ocrotirea persoanei prin tutelă

alexandra.caras/ February 18, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 108: Ocrotirea persoanei prin tutelă (1) Ocrotirea persoanei fizice prin tutelă se realizează de către tutore, desemnat sau numit, în condiţiile prezentului cod, precum şi de către consiliul de familie,

Read More

Art. 107: Instanţa de tutelă

alexandra.caras/ February 18, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 107: Instanţa de tutelă (1) Procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenţa instanţei de tutelă şi de familie stabilite potrivit legii, denumită în continuare instanţa

Read More

Art. 106: Măsurile de ocrotire

alexandra.caras/ February 18, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 106: Măsurile de ocrotire (1) Ocrotirea minorului se realizează prin părinţi, prin instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecţie specială anume prevăzute de

Read More

Art. 105: Persoanele ocrotite

alexandra.caras/ February 18, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 105: Persoanele ocrotite Sunt supuşi unor măsuri speciale de ocrotire minorii şi cei care, deşi capabili, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a altor motive prevăzute de lege nu pot

Read More

Art. 104: Interesul persoanei ocrotite

alexandra.caras/ February 18, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: Ocrotirea persoanei fiziceCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 104: Interesul persoanei ocrotite (1) Orice măsură de ocrotire a persoanei fizice se stabileşte numai în interesul acesteia.(2) La luarea unei măsuri de ocrotire trebuie să se ţină seama de

Read More

Art. 103: Alte mijloace de dovadă a stării civile

alexandra.caras/ February 18, 2019/ 2019 Codul civil/ 0 comments

CARTEA I: Despre persoane*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I sunt cuprinse în art. 13-19 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Persoana fizicăCAPITOLUL III: Identificarea persoanei fiziceSECŢIUNEA 3: Actele de stare civilăArt. 103: Alte mijloace de dovadă a stării civile Starea civilă se poate dovedi, înaintea instanţei judecătoreşti, prin orice mijloace de probă, dacă:a) nu au existat

Read More