Art. 852: Locul predării bunurilor

alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării SECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilor Art. 852: Locul predării bunurilor În lipsa unei stipulaţii contrare, administratorul predă bunurile administrate la locul unde se găsesc acestea. ←Art. 851: Descărcarea judiciară de gestiune Art. 853: Întinderea obligaţiei de restituire→

Art. 851: Descărcarea judiciară de gestiune

alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării SECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilor Art. 851: Descărcarea judiciară de gestiune (1) În cazul în care oricare dintre beneficiari nu acceptă darea de seamă, administratorul poate cere instanţei judecătoreşti să o încuviinţeze. (2) Ori de câte ori se consideră necesar, instanţa judecătorească va dispune efectuarea unei expertize de specialitate. ←Art. 850: Darea de

Read More

Art. 850: Darea de seamă finală

alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării SECŢIUNEA 2: Darea de seamă şi predarea bunurilor Art. 850: Darea de seamă finală (1) La încetarea raporturilor de administrare, administratorul va prezenta o dare de seamă finală beneficiarului şi, după caz, administratorului înlocuitor sau celorlalţi administratori. În cazul încetării simultane a raporturilor de administrare ale mai multor administratori, aceştia vor prezenta o singură dare de

Read More

Art. 849: Obligaţiile asumate ulterior încetării administrării

alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării SECŢIUNEA 1: Cauzele de încetare Art. 849: Obligaţiile asumate ulterior încetării administrării (1) Obligaţiile asumate faţă de terţi, ulterior încetării administrării, de un administrator de bună-credinţă sunt pe deplin valabile şi îl obligă pe beneficiar sau, după caz, pe fiduciar. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul obligaţiilor asumate de administrator ulterior încetării administrării,

Read More

Art. 848: Moartea sau punerea sub interdicţie a administratorului

alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării SECŢIUNEA 1: Cauzele de încetare Art. 848: Moartea sau punerea sub interdicţie a administratorului (1) Moartea sau punerea sub interdicţie a administratorului va fi comunicată beneficiarului şi, după caz, celorlalţi administratori, de către moştenitorii acestuia sau executorul testamentar ori de către tutorele administratorului. (2) Moştenitorii, executorul testamentar şi tutorele, după caz, sunt obligaţi să întreprindă, în

Read More

Art. 847: Notificarea renunţării

alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării SECŢIUNEA 1: Cauzele de încetare Art. 847: Notificarea renunţării (1) Administratorul poate renunţa la atribuţiile sale, pe baza notificării adresate, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, beneficiarului şi, după caz, celorlalţi administratori sau persoanei împuternicite să desemneze un înlocuitor. (2) Notificarea va cuprinde un termen de preaviz rezonabil, care să îi permită beneficiarului să numească

Read More

Art. 846: Cazurile de încetare

alexandra.caras/ January 3, 2020/ 2019 Codul civil

CAPITOLUL IV: Încetarea administrării SECŢIUNEA 1: Cauzele de încetare Art. 846: Cazurile de încetare Administrarea încetează: a) prin stingerea dreptului beneficiarului asupra bunurilor administrate; b) prin expirarea termenului sau împlinirea condiţiei stipulate în actul constitutiv; c) prin îndeplinirea scopului administrării sau prin încetarea cauzei care a dat naştere administrării; d) prin denunţarea de către beneficiar a actului de desemnare, ca

Read More

Art. 845: Examinarea registrelor

alexandra.caras/ August 26, 2019/ 2019 Codul civil

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 7: Darea de seamă anualăArt. 845: Examinarea registrelor Administratorul este obligat să îi permită beneficiarului, în orice moment, examinarea registrelor şi a documentelor justificative ce au legătură cu

Read More

Art. 844: Darea de seamă în ipoteza în care sunt mai mulţi administratori

alexandra.caras/ August 26, 2019/ 2019 Codul civil

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 7: Darea de seamă anualăArt. 844: Darea de seamă în ipoteza în care sunt mai mulţi administratori Dacă sunt mai mulţi administratori, aceştia vor întocmi o singură dare

Read More

Art. 843: Conţinutul şi auditarea dării de seamă

alexandra.caras/ August 26, 2019/ 2019 Codul civil

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 7: Darea de seamă anualăArt. 843: Conţinutul şi auditarea dării de seamă (1) Darea de seamă trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare verificării exactităţii acesteia.(2) La cererea persoanei

Read More