Category Archives: 2019 procedura civila

Art. 100: Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila/ 0 comments

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 100: Cererea formulată de mai mulţi reclamanţi (1) Dacă mai mulţi reclamanţi, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, formulează pretenţii proprii împotriva aceluiaşi pârât, invocând raporturi juridice distincte şi neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea lor

Read More

Art. 99: Cazul mai multor capete principale de cerere

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila/ 0 comments

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 99: Cazul mai multor capete principale de cerere (1) Când reclamantul a sesizat instanţa cu mai multe capete principale de cerere întemeiate pe fapte ori cauze diferite, competenţa se stabileşte în raport cu valoarea sau, după caz, cu natura

Read More

Art. 98: Reguli generale

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila/ 0 comments

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 2: Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţăArt. 98: Reguli generale (1) Competenţa se determină după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de cerere.(2) Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenţiei principale, precum dobânzile, penalităţile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de

Read More

Art. 97: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila/ 0 comments

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 1: Competenţa după materie şi valoareArt. 97: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă:1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel, precum şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege;*) În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 97 pct. 1, competenţa

Read More

Art. 96: Curtea de apel

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila/ 0 comments

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 1: Competenţa după materie şi valoareArt. 96: Curtea de apel Curţile de apel judecă:1. în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, potrivit legii speciale;2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în primă instanţă;3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva

Read More

Art. 95: Tribunalul

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila/ 0 comments

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 1: Competenţa după materie şi valoareArt. 95: Tribunalul Tribunalele judecă:1. în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe;2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă;3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de

Read More

Art. 94: Judecătoria

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila/ 0 comments

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL III: Competenţa instanţelor judecătoreştiCAPITOLUL I: Competenţa materialăSECŢIUNEA 1: Competenţa după materie şi valoareArt. 94: Judecătoria Judecătoriile judecă:1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani:a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede

Read More

Art. 93: Efecte faţă de titularul dreptului

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila/ 0 comments

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL III: Participarea Ministerului Public în procesul civilArt. 93: Efecte faţă de titularul dreptului În cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1), titularul dreptului va fi introdus în proces şi se va putea prevala de dispoziţiile art. 406, 408, 409 şi art. 438-440, iar dacă procurorul îşi va retrage cererea, va putea

Read More

Art. 92: Modalităţi de participare

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila/ 0 comments

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL III: Participarea Ministerului Public în procesul civilArt. 92: Modalităţi de participare (1) Procurorul poate porni orice acţiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.(2) Procurorul poate

Read More

Art. 91: Dispoziţii speciale

alexandra.caras/ January 30, 2019/ 2019 procedura civila/ 0 comments

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL II: Participanții la procesul civilCAPITOLUL II: PărțileSECŢIUNEA 5: Asistenţa judiciarăArt. 91: Dispoziţii speciale Dispoziţiile cuprinse în legi speciale privind scutirea de taxe, tarife, comisioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri luate în vederea administrării creanţelor fiscale rămân aplicabile. ← Art. 90: Condiţii de acordare Art. 92: Modalităţi de participare →