Category Archives: 2019 procedura fiscala

Art. 136: Competenţa de efectuare a controlului operativ şi inopinat

alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL III: Controlul antifraudăArt. 136: Competenţa de efectuare a controlului operativ şi inopinat Controlul operativ şi inopinat se efectuează de către inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, în condiţiile legii.Controlul antifraudă ← Art. 135: Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat Art. 137: Reguli privind controlul operativ şi inopinat →

Art. 135: Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat

alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL II: Controlul inopinatArt. 135: Reguli privind desfăşurarea controlului inopinat (1) La începerea controlului inopinat, organul de control este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de control şi ordinul de serviciu.(2) Efectuarea controlului inopinat trebuie consemnată în registrul unic de control, potrivit legii.(3) La finalizarea controlului inopinat se încheie proces-verbal, care constituie mijloc de probă în sensul art.

Read More

Art. 134: Obiectul controlului inopinat

alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL II: Controlul inopinatArt. 134: Obiectul controlului inopinat (1) Organul fiscal poate efectua un control fără înştiinţarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului, denumit în continuare control inopinat.(2) Controlul inopinat constă în:a) verificarea faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unor informaţii cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale;b) verificarea documentelor şi operaţiunilor impozabile ale

Read More

Art. 133: Decizia de impunere provizorie

alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 133: Decizia de impunere provizorie (1) Pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală emite decizii de impunere provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade şi unui tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se întocmeşte raport de inspecţie fiscală. În acest

Read More

Art. 132: Sesizarea organelor de urmărire penală

alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 132: Sesizarea organelor de urmărire penală (1) Organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) organul de inspecţie

Read More

Art. 131: Rezultatul inspecţiei fiscale

alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 131: Rezultatul inspecţiei fiscale (1) Rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale.(2) Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte la finalizarea inspecţiei fiscale şi cuprinde toate constatările în legătură

Read More

Art. 130: Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat

alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 130: Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat (1) Contribuabilul/Plătitorul trebuie informat pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale despre aspectele constatate în cadrul acţiunii de inspecţie fiscală, iar la încheierea acesteia, despre constatările şi consecinţele lor fiscale.(2) Organul de inspecţie fiscală comunică contribuabilului/plătitorului proiectul de raport de inspecţie fiscală, în format electronic sau pe suport

Read More

Art. 129: Refacerea inspecţiei fiscale

alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 129: Refacerea inspecţiei fiscale (1) În situaţia în care, ca urmare a deciziei de soluţionare emise potrivit art. 279 se desfiinţează total sau parţial actul administrativ-fiscal atacat, emis în procedura de inspecţie fiscală, organul de inspecţie fiscală reface inspecţia fiscală, cu respectarea dispoziţiilor art. 276 alin. (3).(2) Refacerea inspecţiei fiscale trebuie să respecte

Read More

Art. 128: Reverificarea

alexandra.caras/ May 27, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL VI: Controlul fiscalCAPITOLUL I: Inspecţia fiscalăArt. 128: Reverificarea (1) Prin excepţie de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecţie fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligaţii fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute organului de inspecţie fiscală la data efectuării inspecţiei fiscale, care influenţează rezultatele acesteia.(2) Prin date

Read More