Category Archives: 2019 procedura fiscala

Art. 100: Decizii privind stabilirea unor creanţe bugetare

alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscale CAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunere Art. 100: Decizii privind stabilirea unor creanţe bugetare (1) Creanţele bugetare reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice ce trebuie recuperate potrivit legii se stabilesc prin decizie, de către autorităţile competente, în măsura în care legea specială nu prevede altfel. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) este titlu de

Read More

Art. 99: Deciziile referitoare la bazele de impozitare

alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunereArt. 99: Deciziile referitoare la bazele de impozitare (1) Bazele de impozitare se stabilesc separat, prin decizie referitoare la bazele de impozitare, în următoarele situaţii:a) când venitul impozabil este realizat de mai multe persoane. Decizia cuprinde şi repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoană care a participat la realizarea venitului;b) când sursa

Read More

Art. 98: Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunere Art. 98: Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale:a) deciziile privind soluţionarea cererilor de rambursare de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile privind soluţionarea cererilor de restituiri de creanţe fiscale;b) deciziile referitoare la bazele de impozitare;c) deciziile referitoare la

Read More

Art. 97: Forma şi conţinutul deciziei de impunere

alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunereArt. 97: Forma şi conţinutul deciziei de impunere Decizia de impunere trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, şi tipul creanţei fiscale, baza de impozitare, precum şi cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă. ← Art. 96: Renunţarea la stabilirea creanţei fiscale Art. 98: Acte administrative fiscale asimilate

Read More

Art. 96: Renunţarea la stabilirea creanţei fiscale

alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunereArt. 96: Renunţarea la stabilirea creanţei fiscale (1) Organul fiscal renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere ori de câte ori constată încetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice şi nu există succesori.(2) Organul fiscal central renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de

Read More

Art. 95: Decizia de impunere

alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscale CAPITOLUL II: Dispoziţii privind decizia de impunere Art. 95: Decizia de impunere (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. (2) Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta stabileşte sau modifică baza de impozitare ca urmare a unei verificări documentare, a unei inspecţii fiscale ori a unei verificări a

Read More

Art. 94: Stabilirea creanţelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare

alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 94: Stabilirea creanţelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare (1) Cuantumul creanţelor fiscale se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare, cu excepţia cazului în care stabilirea a avut loc ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a unei verificări a situaţiei fiscale personale.(2) Decizia de impunere sub rezerva verificării ulterioare poate fi desfiinţată

Read More

Art. 93: Sfera şi actele de stabilire a creanţelor fiscale

alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL V: Stabilirea creanţelor fiscaleCAPITOLUL I: Dispoziţii generaleArt. 93: Sfera şi actele de stabilire a creanţelor fiscale (1) Stabilirea creanţelor fiscale reprezintă activitatea de determinare a materiei impozabile, de calculare a bazei de impozitare şi a creanţelor fiscale.(2) Creanţele fiscale se stabilesc astfel:a) prin declaraţie de impunere, în condiţiile art. 95 alin. (4) şi art. 102 alin. (2);b) prin decizie

Read More

Art. 92: Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi

alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL IV: Înregistrarea fiscală Art. 92: Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi (1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;b) se sustrage controalelor efectuate de

Read More

Art. 91: Registrul contribuabililor/plătitorilor

alexandra.caras/ January 25, 2019/ 2019 procedura fiscala/ 0 comments

TITLUL IV: Înregistrarea fiscalăArt. 91: Registrul contribuabililor/plătitorilor (1) Organul fiscal central organizează evidenţa contribuabililor/plătitorilor în cadrul registrului contribuabililor/plătitorilor, care conţine:a) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;b) date privind vectorul fiscal;c) alte informaţii necesare administrării creanţelor fiscale.(2) Datele prevăzute la alin. (1) se completează pe baza informaţiilor comunicate de contribuabil/plătitor, de oficiul registrului comerţului, de serviciul de evidenţă a populaţiei, de la

Read More