Art. 261: Înmânarea citaţiei altor persoane

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducereArt. 261: Înmânarea citaţiei altor persoane (1) Dacă persoana citată nu se află acasă, agentul înmânează citaţia soţului, unei rude sau oricărei persoane care locuieşte cu ea ori care în mod obişnuit îi primeşte corespondenţa. Citaţia nu poate fi înmânată unui minor sub 14 ani

Read More

Art. 260: Înmânarea citaţiei

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducereArt. 260: Înmânarea citaţiei (1) Citaţia se înmânează, oriunde este găsit, personal celui citat, care va semna dovada de primire.(2) Dacă persoana citată refuză să primească citaţia, persoana însărcinată să comunice citaţia va afişa pe uşa destinatarului o înştiinţare, încheind un proces-verbal cu privire la

Read More

Art. 259: Locul de citare

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducereArt. 259: Locul de citare (1) Suspectul, inculpatul, părţile în proces, precum şi alte persoane se citează la adresa unde locuiesc, iar dacă aceasta nu este cunoscută, la adresa locului lor de muncă, prin serviciul de personal al unităţii la care lucrează.(2) Suspectul sau inculpatul

Read More

Art. 258: Conţinutul citaţiei

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducereArt. 258: Conţinutul citaţiei (1) Citaţia este individuală şi trebuie sa cuprindă următoarele:a) denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată care emite citaţia, sediul său, data emiterii şi numărul dosarului;b) numele şi prenumele celui citat, calitatea în care este citat şi indicarea

Read More

Art. 257: Modul de citare

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducereArt. 257: Modul de citare (1) Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.(2) Comunicarea citaţiilor şi a

Read More

Art. 256: Restabilirea situaţiei anterioare

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL V: Măsurile preventive și alte măsuri procesualeCAPITOLUL III: Măsurile asiguratorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiuniiArt. 256: Restabilirea situaţiei anterioare Instanţa de judecată, în cursul judecăţii, poate lua măsuri de restabilire a situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, când schimbarea acelei situaţii a rezultat din comiterea infracţiunii, iar restabilirea este posibilă. ← Art. 255: Restituirea lucrurilor Art. 257: Modul de

Read More

Art. 255: Restituirea lucrurilor

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL V: Măsurile preventive și alte măsuri procesualeCAPITOLUL III: Măsurile asiguratorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiuniiArt. 255: Restituirea lucrurilor (1) Dacă procurorul sau judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecăţii, constată, la cerere sau din oficiu, că lucrurile

Read More

Art. 254: Poprirea

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL V: Măsurile preventive și alte măsuri procesualeCAPITOLUL III: Măsurile asiguratorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiuniiArt. 254: Poprirea (1) Sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului ori inculpatului sau părţii responsabile civilmente de către o a treia persoană ori de către cel păgubit sunt poprite în mâinile acestora, în limitele prevăzute de lege, de la data

Read More

Art. 253: Procesul-verbal de sechestru şi notarea sau înscrierea ipotecară

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

Art. 253: Procesul-verbal de sechestru şi notarea sau înscrierea ipotecară (1) Organul care aplică sechestrul încheie un proces-verbal despre toate actele efectuate potrivit art. 252, descriind în amănunt bunurile sechestrate, cu indicarea valorii lor. În procesul-verbal se arată şi bunurile exceptate de lege de la urmărire, potrivit dispoziţiilor art. 249 alin. (8), găsite la persoana căreia i s-a aplicat sechestru.

Read More

Art. 252^4: Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL V: Măsurile preventive și alte măsuri procesualeCAPITOLUL III: Măsurile asiguratorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiuniiArt. 252^4: Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate (1) Împotriva modului de aducere la îndeplinire a încheierii prevăzute de art. 2522 alin. (3) sau a hotărârii judecătoreşti de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, prevăzută de art. 2522 alin. (7) sau

Read More