Datele personale în sănătate. Impactul COVID-19 și telemedicina

alexandra.caras/ December 18, 2020/ Impresii webinarii

Utilizarea telemedicinei și a altor intrumente digitale pentru comunicarea cu pacienții dau naștere unor obligații și răspunderi suplimentare pentru operatorii de date (spitale, clinici, cabinete individuale ale medicilor sau medicilor-stomatologi, centre de sănătate, organizații non-profit ce reprezintă drepturile pacienților), precum și a unor drepturi sporite pentru persoanele vizate (pacienţi, furnizori etc.). Tematica evenimentului a inclus următoarele puncte de discuție: 1.

Read More

Expert în legislația muncii

alexandra.caras/ December 18, 2020/ Impresii webinarii

Despre modalitatea în care se negociază contractul individual de muncă, persoane implicate, la momentul încheierii, modificării, cercetării disciplinare, soluționării conflictelor individuale de muncă Tematica evenimentului a inclus următoarele puncte de discuție: ⊟ Încheierea contractului individual de muncă– negocierea CIM, atât din perspectiva angajatorului, cât și a posibilului salariat– clauze contractuale asumate prin semnarea CIM– clauze negociate la semnarea CIM– clauze

Read More

Modificările adoptate cu privire la legea mărcilor

alexandra.caras/ September 10, 2020/ Impresii webinarii

Seminarul a avut drept scop  trecerea în revistă a celor mai importante modificări adoptate prin legea nr. 112/2020 de modificare a legii mărcilor nr. 84/1998, republicată, și transpunere a prevederilor directivei mărcilor UE 2015/2436. Agenda evenimentului a inclus următoarele puncte de discuție: ⊟ Trecere în revistă a celor mai importante modificări introduse prin legea 112/2020 cu privire la:– definiția semnelor

Read More

Litigii în materie de achiziții publice

alexandra.caras/ August 18, 2020/ Impresii webinarii

Wolters Kluwer România alături de Asociația Experților în Achiziții și Societatea de Avocați „Ceparu și Irimia” a organizat, în parteneriat, o serie de 4 evenimente dedicate achizițiilor publice, extrem de utile atât autorităților contractante, cât și ofertanților. Cei mai buni experți în achiziții publice au oferit protagoniștilor acestui domeniu cele mai relevante informații despre toate etapele procesului de achiziții publice:

Read More

Posibile amendamente ale Legii nr. 31/1990 privind societățile

alexandra.caras/ August 18, 2020/ Impresii webinarii

Deși rămâne una din cele mai folosite acte normative, Legea nr. 31/1990 privind societățile este un act normativ vetust, anacronic, incomplet și insuficient adaptat realităților mediului de afaceri. Această lege ar trebui deci corectată în mod imperativ, adusă din secolul XIX în secolul XXI, astfel încât practica judiciară să primească repere corecte. Întrucât pleacă de la principiul – fundamental în

Read More

Prețurile de transfer în vremea COVID 19

alexandra.caras/ August 11, 2020/ Impresii webinarii

Prețurile de transfer reprezintă o arie fiscală investigată cu atenție de autoritățile fiscale, cu implicații atât la nivel local, cât și internațional. Pandemia COVID-19 reprezintă un eveniment disruptiv, cu efecte profunde la nivel economic. Grupurile de companii se confruntă cu provocări majore, care au consecințe inclusiv la nivelul structurilor operaționale implementate și, implicit, la nivelul prețurilor de transfer. În acest

Read More

Contractele de achiziție publică – Practica achizițiilor publice

alexandra.caras/ August 11, 2020/ Impresii webinarii

Wolters Kluwer România alături de Asociația Experților în Achiziții și Societatea de Avocați „Ceparu și Irimia” a organizat, în parteneriat, o serie de 4 evenimente dedicate achizițiilor publice, extrem de utile atât autorităților contractante, cât și ofertanților. Tematica evenimentului a inclus următoarele puncte de discuție: ⊟ Derularea contractelor de achiziție publică: riscuri și probleme specifice privind durata contractului, termene de

Read More

Derularea procedurilor de atribuire – Practica Achizițiilor Publice

alexandra.caras/ August 10, 2020/ Impresii webinarii

Wolters Kluwer România alături de Asociația Experților în Achiziții și Societatea de Avocați „Ceparu și Irimia” a organizat, în parteneriat, o serie de 4 evenimente dedicate achizițiilor publice, extrem de utile atât autorităților contractante, cât și ofertanților. Cei mai buni experți în achiziții publice au oferit protagoniștilor acestui domeniu cele mai relevante informații despre toate etapele procesului de achiziții publice:

Read More

Planificarea și inițierea achizițiilor publice – Practica Achizițiilor Publice

alexandra.caras/ August 10, 2020/ Impresii webinarii

Wolters Kluwer România alături de Asociația Experților în Achiziții și Societatea de Avocați „Ceparu și Irimia” a organizat, în parteneriat, o serie de 4 evenimente dedicate achizițiilor publice, extrem de utile atât autorităților contractante, cât și ofertanților. Cei mai buni experți în achiziții publice au oferit protagoniștilor acestui domeniu cele mai relevante informații despre toate etapele procesului de achiziții publice:

Read More

Aspecte de actualitate privind procedura insolvenţei

alexandra.caras/ August 10, 2020/ Impresii webinarii

Având în vedere că de la adoptarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență au trecut 5 ani de zile, o analiză concretă, teoretică şi practică, a prevederilor acestei legi este una benefică. În cadrul webinarului au fost prezentate aspectele esenţiale rezultate din aplicarea în practică a prevederilor legale, prin exemple practice şi studii de

Read More