Monitorul oficial al romaniei

Monitorul Oficial al României este publicația oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituție, legi, hotărâri, moțiuni, decrete, ordonanțele de urgență, acte normative și alte acte menționate de legea de organizare și funcționare a Monitorului Oficial.


Monitorul Oficial R.A. este înfiinţată în 1991 şi continuă editarea publicaţiei oficiale a statului român, al cărei prim număr a apărut în anul 1832. Foaia oficială a devenit, încă de la înfiinţare, un adevărat breviar al principalelor evenimente istorice, politice şi culturale care au dus la apariţia şi evoluţia României moderne.

Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, care funcționează sub autoritatea Camerei Deputaților.
Primul număr a apărut, în baza Regulamentului organic, pe 8/20 decembrie 1832, sub redactarea lui Ion Heliade-Rădulescu; se numea Buletin gazetă administrativă și era un săptămanal tipărit cu litere chirilice, de format 19 x 24 cm. În 1839 începe publicarea Monitorului cu litere latine, cele chirilice dispărând complet.

Foaia oficială a statului român este martora evoluției acestuia – un adevarat breviar al principalelor evenimente istorice, politice și culturale care au dus la apariția și dezvoltarea României moderne.
În perioada comunistă, publicația oficială a statului român a purtat numele de Buletinul Oficial al R.P.R., iar între 1965 și 1989, denumirea de Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
Pe 27 iunie 2012, Monitorul Oficial a fost trecut din subordinea Camerei Deputaților în subordinea Guvernului, prin ordonanță de urgență.

Structura Monitorului Oficial

În prezent, publicația Monitorul Oficial al României este structurată în 7 părți ce cuprind:
• Partea I (inclusiv Partea I bis și Partea I în limba maghiară): legile și alte acte adoptate de Parlament, decretele președintelui, hotărârile și ordonanțele Guvernului, actele Curții Constituționale etc.;
• Partea a II-a: stenogramele ședințelor Camerei Deputaților, Senatului și ale ședințelor comune; rapoartele prezentate Parlamentului de către autoritățile publice;
• Partea a III-a: publicații și anunțuri;
• Partea a IV-a: publicații ale agenților economici;
• Partea a V-a: contractele colective de muncă la nivel național și de ramură;
• Partea a VI-a: actele privind achizițiile publice;
• Partea a VII-a: actele societăților cooperative.

O informare corectă şi actualizată asupra apariţiilor Monitorului Oficial al României, Părţile I-VII, prin:

Sintact.ro software legislativ online, cu multiple facilităţi de căutare, care include forma text cu legături şi imaginea martor a Monitorului Oficial;
Idrept reprezintă formatul clasic al Monitorului Oficial în format electronic, disponibil în cadrul unei aplicaţii online. Permite accesul la Monitorul Oficial al României odată cu apariţia publicaţiei, precum şi la arhivă (pentru vizualizare şi imprimare).

 

Începând cu data de 29-07-2018, Regia Autonomă Monitorul Oficial, care realizează serviciul public de editare și publicare a Monitorului Oficial al României, funcționează, potrivit Legii nr. 208/2018, sub autoritatea Camerei Deputaților.
Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și Partea a II-a, se înaintează Secretarului General al Camerei Deputaților, în copie certificată, de către autoritățile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locțiitorului său.


Procedura publicării în părțile I–VII, procedura republicării și a rectificării, precum și cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, sunt reglementate prin ordinul Secretarului General al Camerei Deputaților nr. 1173 din 29.07.2018.

Monitorul Oficial nr. 718/16.9.2016

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1840. Ordin privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica

Ministerul Finantelor Publice
2018. Ordin privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri
899. Ordin privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
4947. Ordin privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
1896. Ordin privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila ”URBAN-INCERC” in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiilor specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei in fabrica, precum si pentru extinderea desemnarii acestuia pentru realizarea functiei specifice de laborator de incercari ale produselor pentru constructii

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
906. Ordin privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica

Monitorul Oficial nr. 717/16.9.2016

Guvernul
644. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Guvernul
645. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale ”Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS” – S.A., aflata sub autoritatea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1130. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0263 Valea Ierii

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
5077. Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
5078. Ordin privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2016-2017

Monitorul Oficial nr. 716/16.9.2016

Presedintele Romaniei
808. Decret privind conferirea ”Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Razboi Mondial, 1941-1945”

Senatul
115. Hotarire privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei actiuni a Uniunii in favoarea evenimentului ”Capitalele europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 COM (2016) 400 final

Senatul
116. Hotarire privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si a Consiliului asupra modificarii Regulamentului (UE) nr. 531/2012 in ceea ce priveste normele referitoare la pietele de roaming cu ridicata – COM (2016) 399 final

Presedintele Romaniei
806. Decret privind trecerea in rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

Presedintele Romaniei
807. Decret privind inaintarea in gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea in rezerva, a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale

Monitorul Oficial
. Rectificare in anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 903/2016 pentru aprobarea Procedurilor de control si verificare in vederea certificarii vinurilor varietale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 1 septembrie 2016

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 385/2016 privind acordarea cetateniei romane domnului De Amorim William Douglas, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 27 mai 2016

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
46. Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic national pentru schimburile de energie electrica programate cu tarile perimetrice, intre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A. si beneficiar

Guvernul
652. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Politie al Judetului Salaj

Guvernul
620. Hotarire pentru aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice romano-ungare, semnat la Targu Mures la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

Monitorul Oficial nr. 714/15.9.2016

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
905. Ordin privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru cererile depuse de beneficiarii masurii 215 ”Plati privind bunastarea animalelor – pachetul a) – porcine si pachetul b) – pasari” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 in conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste Sistemul Integrat de Administrare si Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii

Curtea Constitutionala
478. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 666 din Codul de procedura civila, in redactarea anterioara modificarii prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe

Guvernul
646. Hotarire privind aprobarea unor modificari si completari in inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in judetele Vrancea, Constanta, Brasov, Dambovita, Galati, Alba, Giurgiu, Covasna, Braila si municipiul Bucuresti

Oficiul National pentru Jocuri de Noroc
335. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc pentru legitimatia de serviciu, insigna, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si chitantier

Curtea Constitutionala
410. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedura civila

Monitorul Oficial nr. 713/15.9.2016

Primul-Ministru
302. Decizie privind numirea doamnei Irina Alexe in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

Primul-Ministru
304. Decizie privind numirea doamnei Rela Nicoleta Stefanescu in functia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului

Curtea Constitutionala
543. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 lit. a), art. 11 si art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008, in ansamblul sau, precum si ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

Primul-Ministru
301. Decizie privind eliberarea doamnei Irina Alexe din functia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului

Primul-Ministru
303. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Rela Nicoleta Stefanescu a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Monitorul Oficial nr. 712/14.9.2016

Camera Deputatilor
11. Decizie privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

Presedintele Romaniei
809. Decret pentru numirea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Primul-Ministru
300. Decizie privind unele masuri pentru exercitarea functiei de secretar general al Guvernului

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1433. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marina de la Capul Tuzla

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2554. Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri in regim de scutire de taxe vamale de catre organizatii sau institutii in aplicarea dispozitiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
. Procedura de autorizare a importurilor de bunuri in regim de scutire de taxe vamale de catre organizatii sau institutii in aplicarea dispozitiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

Monitorul Oficial nr. 711/14.9.2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1202. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crisului Repede – Padurea Craiului

Curtea Europeana A Drepturilor Omului
. Hotarire in Cauza Razvan Laurentiu Constantinescu impotriva Romaniei

Curtea Constitutionala
579. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ministerul Sanatatii
1029. Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 398/2013 pentru infiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sanatatii

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
1083. Ordin privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, in 18 unitati administrativ-teritoriale din judetul Ilfov

Monitorul Oficial nr. 710/14.9.2016

Guvernul
642. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
1076. Ordin privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0216 Reghiu Scruntar si al Rezervatiei naturale Padurea Reghiu-Scruntaru – cod 2.820

Ministerul Fondurilor Europene
1838. Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ”Romania Start Up Plus”, aferenta Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritara 3 ”Locuri de munca pentru toti”, obiectivul specific 3.7 ”Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana”