Category Archives: Uncategorized

Art. 705: Acţiunea confesorie de uzufruct

alexandra.caras/ March 29, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*) *) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011. TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată CAPITOLUL II: Uzufructul SECȚIUNEA 1: Dispoziții generale Art. 705: Acţiunea confesorie de uzufruct Dispoziţiile art. 696 alin. (1) se aplică uzufructului în mod corespunzător. ← Art. 704: Constituirea uzufructului

Read More

Art. 642: Sancţiunile

alexandra.caras/ March 25, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: Proprietatea privatăCAPITOLUL IV: Proprietatea comunăSECTIUNEA 2: Coproprietatea obișnuităArt. 642: Sancţiunile (1) Actele juridice făcute cu nerespectarea regulilor prevăzute la art. 641 sunt inopozabile coproprietarului care nu a consimţit, expres ori tacit, la încheierea actului.(2) Coproprietarului

Read More

Art. 438: Situaţia copilului

alexandra.caras/ March 12, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL III: RudeniaCAPITOLUL II: FiliaţiaSECŢIUNEA 1: Stabilirea filiaţieiSUBSECŢIUNEA 4: Acţiuni privind filiaţiaSUBSECŢIUNEA 4^5: Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare la filiaţieArt. 438: Situaţia copilului (1) Prin hotărârea de admitere a acţiunii instanţa se pronunţă şi cu privire la

Read More

Art. 367: Obiectul convenţiei matrimoniale

alexandra.caras/ March 7, 2019/ 2019 Codul civil, Uncategorized/ 0 comments

CARTEA II: Despre familie*)*) Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a sunt cuprinse în art. 24-51 din Legea nr. 71/2011.TITLUL II: CăsătoriaCAPITOLUL VI: Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilorSECŢIUNEA 4: Regimul comunităţii convenţionaleArt. 367: Obiectul convenţiei matrimoniale În cazul în care se adoptă comunitatea convenţională, convenţia matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre

Read More

Elemesssntor #21157

Ionut Tirdel/ February 14, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Căutare dosare în instanță Aici găseşti toate dosarele din instanţele de judecată din România! Începe acum căutarea! Caută orice dosar aflat în instanță (baza ECRIS). Introdu numărul dosarului sau numele unei părți implicate în dosar. În funcție de stadiul dosarului vei avea acces la o serie de informații publice cum ar fi numele părților implicate, instanța, secția, completul, căi de

Read More

Art. 120: Comunicarea drepturilor şi obligaţiilor

alexandra.caras/ February 7, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

CAPITOLUL II: Audierea persoanelorSECŢIUNEA 4: Audierea martorilorArt. 120: Comunicarea drepturilor şi obligaţiilor (1) Organul judiciar comunică martorului calitatea în care este audiat şi faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor.(2) Martorului i se aduc apoi la cunoştinţă următoarele drepturi şi obligaţii:a) dreptul de a fi supus măsurilor de protecţie şi de a beneficia de

Read More

Art. 46: Reguli pentru contribuabilii-instituţii de credit care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară

alexandra.caras/ January 28, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

TITLUL II: Impozitul pe profitCAPITOLUL VI: Dispoziţii tranzitoriiArt. 46: Reguli pentru contribuabilii-instituţii de credit care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară Sumele înregistrate în rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, în soldul creditor al contului Rezultatul reportat din provizioane specifice,

Read More

Art. 34: Competenţa privind impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole

alexandra.caras/ January 25, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

TITLUL III: Dispoziţii procedurale generaleCAPITOLUL I: Competenţa organului fiscal central Art. 34: Competenţa privind impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole (1) Prin excepţie de la prevederile art. 30 şi 38, impozitul şi contribuţiile sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita în numerar şi la organul fiscal local din localitatea în

Read More

Art. 12: Libertatea de a dispune

alexandra.caras/ January 22, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

CAPITOLUL III: Interpretarea şi efectele legii civile  Art. 12: Libertatea de a dispune (1) Oricine poate dispune liber de bunurile sale, dacă legea nu prevede în mod expres altfel.(2) Nimeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dacă este insolvabil. ← Art. 11: Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri Art. 13: Renunţarea la drept →