Centre comerciale închise şi restricţii privind circulaţia şi ieşirea din casă, impuse prin ordonanţă militară

alexandra.caras/ March 22, 2020/ Articole, Articolul saptamanii, Coronavirus

Starea de urgenţă cauzată de COVID-19

Circulaţia persoanelor este interzisă între orele 22.00 şi 6.00, începând de luni, 23 martie a.c., ora 22.00, ca urmare a stării de urgenţă instituite de pandemia cauzată de coronavirus. Ordonanţa militară dată în acest sens de către ministrul de interne stabileşte exceptarea de la această măsură a persoanelor care au motive intemeiate şi verificabile de către forţele de ordine pentru a se deplasa. Aceleaşi măsuri sunt recomandate de către actul normativ şi pentru intervalul orar 6.00-22.00. Totodată, ordonanţa militară prevede, în ceea ce priveşte circulaţia în afara locuinţelor, evitarea formării oricărui grup mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.


Motive întemeiate pentru care sunt permise deplasările
Ordonanţa militară nr. 2/2020 specifică faptul că este permisă deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. De asemenea, permisiunea este acordată şi pentru deplasarea la magazine pentru cumpărarea de alimente şi alte lucruri pentru necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie şi domestice, precum și pentru cumpărarea de bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Alte motive intemeiate pentru deplasare sunt cele legate de asistența medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță şi cele precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie. Mai sunt permise şi deplasările scurte, în apropierea locuinței, pentru întreţinerea condiţiei fizice a oamenilor  și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.


Documentele necesare pentru dovedirea motivelor deplasării
Autorităţile vor verifica, potrivit ordonanţei militare, care este motivul deplasării persoanelor. Pentru aceasta, cei care se deplasează în interes profesional trebuie să prezinte legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. De asemenea, cei care se deplasează în interes personal vor trebui şi ei să aibă asupra lor o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Această declarație pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Şi această măsura se aplică începând de la data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României. Modelele documentelor respectiv, aşa cum au fost publicate de Grupul de Comunicare Strategică pot fi descărcate de aici


Carantină forţată pentru pentru cei care fug din izolare la domiciu sau carantină
Având în vedere cazurile recente în care unii dintre cei aflaţi în izolare sau caratină au desconsiderat măsurile guvernamentale pentru prevenirea infectării cu COVID-19, ordonanţa militară introduce altele noi, mai severe. Aşadar, cei izolaţi la domiciliu, dacă părăsesc locul în care au fost plasaţi, fără aprobarea autorităților, vor fi consideraţi persoane cu risc crescut de contagiozitate. De îndată ce sunt descoperite, aceste persoane sunt plasate în carantină instituţionalizată, sub pază, de către forțele de ordine. Similar, cei aflaţi în carantină şi care părăsesc locul de carantină fără să le fie permis acest lucru, vor fi băgaţi din nou în carantină pentru încă 14 zile. Aceasta este o măsură suplimentară şi, în consecinţă, nu înseamnă că persoanele respective nu mai răspund contravenţional sau penal, ci, dimpotrivă.


Liste cu persoanele peste 65 de ani şi sprijin pentru acestea
Prin ordonanţa militară dată de ministrul de interne al României se stabileşte ca primăriile să îşi întocmească liste cu persoanele de peste 65 de ani de pe raza localităţilor lor. Mai mult, autorităţile locale vor trebui să le asigure sprijin astfel încât aceştia să iasă cât mai puţin din casele lor. Evidenţele persoanelor în vârstă trebuie să fie raportată săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.


Mall-urile sunt închise, excepţie fiind magazinele alimentare, farmaciile şi curăţătoriile
O altă prevedere a ordonanţei militare se referă la suspendarea activităţilor din centrele comerciale. Singurele magazine care îşi vor continua activitatea sunt cele în care se vând produse alimentare, veterinare sau farmaceutice și cele care prestează servicii de curățătorie. Spre deosebire de celelalte măsuri amintite înscrise în actul normativ, această măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00.

Străinii şi apatrizii au interzisă intrarea în România
Tot de la 22 martie, ora 22.00 este interzisă intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor. Cu toate acestea, există şi excepţii, acestea vizându-i pe cei care tranzitează teritoriul României, pe culoare prestabilite, organizate prin înțelegeri cu statele vecine. Alte excepţii, prin care este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor, sunt reprezentate de mai multe categorii clar specificate în actul normativ. Sunt nominalizaţi, astfel, acei străini şi apatrizi care sunt membri de familie ai cetățenilor români şi sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România. Apoi mai sunt vizaţi cei care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene. Alte categorii de străini şi apatrizi exceptate sunt persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, personalul diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar, pasagerii în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare, pasagerii care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale) şi persoanele care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

Slujbele religioase, oficiate fără public
Pentru a se evita aglomeraţia, ordonanţa militară stabileşte ca slujbele din biserici şi alte lăcaşuri de cult să fie oficiate fără accesul publicului, slujbele putând fi televizate sau transmise online. În acelaşi sens, potrivit actului normativ publicat în Monitorul Oficial, la slujbele speciale care se fac, precum botezul, cununiile şi înmormântările, pot participa maximum 8 persoane.

Share this Post