Art. 1 Noul cod civil Izvoarele dreptului civil Dispoziţii generale.