Contractul de mandat

alexandra.caras/ August 10, 2020/ Impresii webinarii

De regulă, un act juridic este încheiat pentru a produce efecte juridice pe seama persoanelor care au luat parte la negocierea și încheierea lui. Alte persoane, care nu au participat la încheierea acelui act, sunt terți față de actul juridic respectiv, astfel încât acest act nu produce efecte juridice pe seama lor.

În sistemul de drept român, contractul pe seama altuia se poate realiza fie printr-un contract de intermediere cu reprezentare (mandatul cu reprezentare), fie printr-un contract de intermediere fără reprezentare (mandatul fără reprezentare, cu varietățile sale: comisionul, consignația, expediția).

Având în vedere multitudinea situațiilor ivite în practică, precum și importanța acestui contract, în cadrul webinarului au fost prezentate aspectele esențiale rezultate din aplicarea în practică a prevederilor legale, prin exemple practice și soluții din jurisprudența recentă a instanțelor judecătorești.

Tematica evenimentului a inclus următoarele puncte de discuție:

⊟ Noțiune și feluri de mandat. Delimitarea dintre mandatul cu și fără reprezentare
⊟ Forma și dovada mandatului
⊟ Actul cu sine însuși, dubla reprezentare și mandatul în interes comun
⊟ Obiectul și întinderea mandatului
⊟ Raporturile juridice născute din contractul de mandat
⊟ Substituirea în executarea mandatului
⊟ Mandatul în afaceri (comision, consignație, expediție)
⊟ Încetarea mandatului


Printre beneficiile participanților se numără:

⊟ Discuții interactive despre reglementarea legală actuală a mandatului
⊟ Spețe noi și interesante din practica judiciară în materie
⊟ Studii de caz
⊟ Sesiune de întrebări și răspunsuri


Trainerul webinarului

Interacțiunea cu lectorul, domnul prof. univ. dr. Florin Moțiu, care predă disciplina de contracte speciale la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, a oferit participanților prilejul de e explora și cunoaște un domeniu atât de vechi și totuși cu încă multe taine.

⊟ Fost judecător la Curtea de Apel din Timișoara
⊟ Formator al Institutului Național al Magistraturii în drept comercial și în cooperare judiciară europeană în materie civilă și comercială
⊟ Doctor în drept comercial al Universității de Vest din Timişoara din 2005, cu distincţia Magna cum laude, cu teza Contractele comerciale de intermediere fără reprezentare
⊟ Membru în rețeaua națională de judecători pentru cooperarea judiciară în materie civilă și comercială
⊟ Director al Revistei Române de Dreptul Afacerilor (RRDA)
⊟ Editor coordonator al colecției Biblioteca Dreptul Insolvenţei
⊟ Editor coordonator al Tratatului practic de insolvență, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014
⊟ Expert din partea României la Grupul de lucru V – Insolvency law, United Nations Commission on International Trade Law
⊟ Autor a 60 de articole publicate în reviste de specialitate juridică
⊟ Autor și coautor a 34 de lucrări monografice şi cursuri universitare

Webinariile Wolters Kluwer România sunt organizate cu respectarea standardelor europene în domeniul e-learning și au ca suport metode și tehnici avansate de comunicare și predare; Lectorii dețin competență și experiență practică relevantă pentru formare profesională în domeniile vizate.

Vreau abonament
la Webinariile Wolters Kluwer România

Abonează-te la webinariile Wolters Kluwer România: ai acces la webinarul live direct în platforma legislativă Sintact.ro. Tot aici, vei regăsi și înregistrările webinariilor anterioare. Mai mult, îți poți crea folder pe desktopul personal doar cu webinariile.

De asemenea, beneficiezi de indexarea și căutarea disponibile în Sintact.ro, pentru a ajunge mai rapid la rezultatul dorit.

Nu ai cont Sintact.ro? Solicită demo gratuit aici »

Share this Post