SEMINAR 23 februarie 2017

CURS COD CIVIL

Descriere Curs Drept Civil

Nici ideea în sine a adoptării unui Nou Cod civil, nici proiectul Noului Cod civil, ca atare, nu au fost ferite de critici și chiar de contestări (în bună măsură întemeiate). Totuși, codul a fost adoptat și a intrat în vigoare. Este o realitate. Orice lege este imperfectă, într-o măsură mai mică sau mai mare. Așa încât, este mult mai importantă preocuparea pentru o interpretare ingenioasă a unui text de lege, o interpretare făcută în spiritul reglementării, care de multe ori poate suplini cu succes lacunele acesteia, decât așteptarea (de multe ori în van) din partea legiuitorului a unei reglementări care să se apropie cât mai mult de o iluzorie perfecțiune.


Sigur că interpretul poate ajunge uneori la concluzia că numai intervenția legiuitorului poate clarifica cu adevărat o problemă, și atunci are datoria să o spună răspicat. Dar mecanismul juridic trebuie să funcționeze în continuare, neputându-se opri pentru a aștepta intervenția puterii legislative, intervenție ce se produce de multe ori cu întârziere.

Conferința de față, prin intervențiile participanților, încearcă să se înscrie în ansamblul eforturilor pentru o justă interpretare a Noului Cod civil, pentru așezarea acestuia pe făgașul corect. Identificarea problemelor pe care le ridică diferitele texte ce compun actualul Cod civil al României sau pe care ar putea să le ridice este aspectul cel mai important.

La mai bine de cinci ani de la momentul intrării în vigoare a Noului Cod civil, Cursul își propune două obiective:

● Oferirea unor soluții creative, argumentate și valide din punct de vedere practic, astfel cum sunt ele gândite de specialiști renumiți ai dreptului civil. 
● Crearea unui cadru de dezbatere care să conducă la formarea unei doctrine mature, situate la un nivel științific satisfăcător, doctrină care, alături de practica judecătorească să fie capabilă să suplinească lacunele legii.

Beneficiile participanților

● Afli care sunt problemele controversate pe care le ridică actuala reglementare a unor instituții importante de drept civil.

● Cunoști opinia specialiștilor, soluțiile pe care aceștia le propun și argumentația juridică care le fundamentează

● Beneficiezi de o dezbatere interesantă, de un înalt nivel științific, care aduce laolaltă specialiști de marcă ai dreptului civil român

● Cunoști opinia specialiștilor, soluțiile pe care aceștia le propun și argumentația juridică care le fundamentează

Tematica și Speakeri curs Drept Civil

Conferinţa se va desfăşura pe baza urmatoarei structuri:

1. Dan Mircea Bob, conf. Univ. dr., Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca


Tema: Controversele ridicate de materia mostenirilor în cinci ani de Cod Civil


2. Lavinia Tec
, conf. Univ. dr. , Universitatea de Vest Timişoara


Tema I: Recunoaşterea şi apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice de drept privat

Prima temă vizează:

1) problema recunoasterii drepturilor personalităţii pj. Care sunt acestea? Dreptul european al drepturilor omului, Dreptul UE, dreptul național:

2) Dreptul la viata privată a pj – jursiprudenta CEDO şi CJUE şi natională (penal, concurenţei)

3) Apărarea : problema răspunderii civile 

Tema II : Spre o nouă identitate familială prin reproducerea umană asistată medical.  

A doua temă vizează tendinţa de modificare a dreptului familiei prin apariţia a noi modele: 

1) familia fără legătura de sânge sau cu legături de sânge străin; familia numai cu mama ( dreptul pozitiv); familia cu părinţi gay sau cu bărbat ( dreptul prospecti) – presiunea exercitată de CEDO; gestaţia pentru altul şi filiaţia;

2) Problema anonimatului, lipsa obligativităţii înregistrării donatorilor; accesul la origini;

3) Dreptul de a avea un copil, fără nicio discriminare; dreptul copilului de a avea părinţi heterosexuali, homosexuali, numai un părinte? Cum se împacă cu interesul superior al copilului? Sau nu se aplică acest standard ex ante.


3
Gabriela Florescu, judecător dr., formator INM

Temă: Legea aplicabilă divorţului. Introducere privind soluţionarea litigiilor cu elemente de extraneitate

4. Marius Şcheaua, avocat

Temă: Răspunderea civilă extracontractuală a persoanei juridice

5. Sebastian Bodu, lector univ. dr. Universitatea Romano-Americană,

Temă: (Ne)specializarea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice cu scop lucrativ. 

Evenimente similare

Seminar drept civil: 5 ani de cod civil. Teme controversate. Perspective| Seminarul creează, astfel, un cadru de dezbatere care să conducă la formarea unei doctrine mature, situate la un nivel științific satisfăcător, încât, alături de practica judecătorească, să fie capabilă să suplinească lacunele legii. În același timp, participanții la conferință au ocazia de a cunoaște soluții creative pentru rezolvarea controverselor legate de aplicarea, în ultimii cinci ani, a Noului Cod civil.