SEMINAR 9 NOIEMBRIE 2017

Split TVA – între vechi și nou

Cine va mai aplica și în ce condiții?

Mecanismul privind plata defalcatǎ a TVA se aplică în mod opțional începând cu 1 octombrie 2017. Îndelung dezbătut și controversat, în forma în care a fost implementat, sistemul plății defalcate a TVA are un impact major la nivelul firmelor care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România. De aceea, devine elementar pentru contribuabili să cunoască într-un mod cât mai aprofundat cu putință modul în care acest sistem funcționează și care sunt principalele riscuri de care ar trebui să se țină cont. Deși opțional de la 1 octombrie 2017, sistemul va deveni obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2018, cel puțin pentru o parte a contribuabililor, astfel cum a fost anunțat.

TEMATICA DE CURS:

>  Scurt istoric

>  Cum funcționează plata defalcată a TVA?

>  Ce se modifică?

>  Probleme întâlnite în practică

 >  Întrebări și răspunsuri

Descriere curs Drept Fiscal

  Mecanismul privind plata defalcată a TVA se aplică în mod opțional începând cu 1 octombrie 2017. Îndelung dezbătut și controversat, în forma în      care a fost implementat, sistemul plății defalcate a TVA are un impact major la nivelul firmelor care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România.    De aceea, devine elementar pentru contribuabili să cunoască într-un mod cât mai aprofundat cu putință modul în care acest sistem funcționează      și care sunt principalele riscuri de care ar trebui să se țină cont. Deși opțional de la 1 octombrie 2017, sistemul va deveni obligatoriu începând cu        1 ianuarie 2018, cel puțin pentru o parte a contribuabililor, astfel cum a fost anunțat.

Trainerul evenimentului

Cristian Rădulescu are 14 ani de experienţă în consultanţa fiscală locală şi internaţională la Taxhouse, Andersen, Ernst & Young şi PriceWaterhouseCoopers. Este consultant fiscal autorizat de Camera Consultanţilor Fiscali, expert contabil autorizat de CECCAR şi evaluator înregistrat ANEVAR.

Cristian lucrează cu companii multinaţionale şi mari companii româneşti, fiind implicat în importante restructurări fiscale şi acordând consultanţă pe probleme fiscale locale şi internaţionale pentru varii activităţi corporatiste, fuziuni, divizări şi reorganizări pentru clienţi din diverse industrii, revizii fiscale, due diligence fiscal, etc.  Cristian este specializat în legislaţia de TVA a Uniunii Europene şi a fost activ implicat în asistenţa acordată Ministerului Finanţelor Publice pentru alinierea legislaţiei româneşti la directivele europene, în anii 2005-2006.  El este lector şi speaker la numeroase conferinţe şi seminarii pe probleme de TVA şi impozitare directă.

Alte evenimente

Seminar Drept Fiscal Informații de protecție fiscală

>> Buna gestionare a unei afaceri trebuie să includă o gestionare eficientă a datoriilor fiscale ale companiei, maximizarea deducerilor şi minimizarea obligaţiilor în limitele legii. Profitând de deduceri fiscale admisibile entitățile, prin politici fiscale, pot maximiza cheltuielile de afaceri deductibile și/ sau diminua riscurile fiscale prin optimizarea proceselor și, implicit, a costurilor.