SEMINAR 22 MARTIE 2018

Cum să modifici contractul individual de muncă?
Soluții în conformitate cu noile acte normative

Cui se adresează cursul?

Cursul se adresează consilierilor juridici, managerilor şi inspectorilor de resurse umane, experţilor în legislaţia muncii, specialiştilor în legislaţia muncii, referenţilor resurse umane, mediatorilor, antreprenorilor şi urmăreşte să dezbată şi să puncteze câteva din aspectele practice ale aplicării dispoziţiilor legale care au influenţă asupra contractului individual de muncă

Descriere curs Dreptul Muncii

Actele normative ce vor fi analizate din perspectiva aplicării în timp şi a influenţelor asupra raporturilor de muncă sunt:

⏹ Legea nr. 153/2004

⏹ Codul muncii

⏹ Legea salarizării nr. 153/2017

⏹ OUG. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea 
    unor acte normative

⏹ OUG. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea 
    Legii 227/2015 privind Codul fiscal

⏹ Legea dialogului social nr. 62/2011

În  cadrul discuţiei se analizează de principiu reglementările nou apărute şi care nu au precedent în legislaţia muncii, dispoziţii care creează dificultăţi în a le parcurge, înţelege şi aplica asupra desfăşurării raporturilor de muncă dintre angajator şi angajat.

Urmează să fie analizate în sinteză consecinţele reglementărilor actelor normative menţionate mai sus asupra desfăşurării raporturilor de muncă dintre angajat şi angajator, asupra eventualelor modificări ale contractului individual de muncă.

Tematica de curs 

Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor iar modalitatea încheierii unui act adiţional pe aspecte privind salarizarea, locul şi felul muncii, durata muncii trebuie gândită şi efectuată într-un mod foarte clar, pentru că altfel există posibilitatea declanşării unui conflict de muncă.

Modificarea contractului individual de muncă: elemente ce pot fi modificate, conform dispoziţiilor art. 41 Codul muncii şi celor aplicabile în urma aplicării dispoziţiilor OUG.82/2017 şi OUG.79/2017

⏹ delegarea, detaşarea dispuse în baza dispoziţiilor Codului muncii şi ale unor legi speciale,

⏹ posibilitatea modificării contractului individual de muncă fără acordul salariatului.

Lectorul cursului

Daniela Diko a fost judecător „de scaun” în perioada 1996-2017, specializat în litigii de muncă şi asigurări sociale, pensionat la 01.06.2017 de la Tribunalul Bucureşti, cu o vechime în magistratură de 28 de ani. Si-a desfăşurat activitatea ca judecător de tribunal 13 ani, din care, pe durata a două mandate, timp de 7 ani a îndeplinit funcţia de Preşedinte al Secţiei a VIII a Tribunalului Bucureşti, care este instanţa cea mai mare din ţară ca număr de dosare intrate, număr de dosare soluţionate, puncte de complexitate a dosarelor şi număr de judecători specializaţi.

Timp de 12 ani a fost membru al Colegiului de Conducere al Tribunalului Bucureşti, reprezentant al judecătorilor Tribunalului Bucureşti în cadrul organului de conducere şi a dobândit  experienţă în soluţionarea litigiilor de muncă, în aprofundarea cunoştinţelor de dreptul muncii, litigiile de dreptul muncii fiind singurul tip de cauze cu încărcătură socială şi economică care sunt permanent de actualitate.

Alte evenimente

Seminar Dreptul Muncii: Abuzul în serviciu 

>> La peste de un an de la publicarea deciziei CCR nr. 405/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie efectele acesteia, ca și căile concrete de invocare constituie încă obiect de controversă pentru  profesioniștii dreptului. Mai mult decât atât, problemele în discuție nu prezintă interes doar pentru judecători, procurori și avocați, ci și pentru executori judecătorești, lichidatori, consilieri juridici.