CURS 29 MARTIE 2019 

Noile reglementări în domeniul 

legislației muncii și asigurărilor sociale

aplicabile în 2019

⏹ H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților

⏹ Ordinul nr. 2169 publicat in M. Of. nr. 877 din 17 octombrie 2018,
(începând cu luna octombrie 2018 Revisal-ul pentru instituțiile publice se transmite o singură dată pe an)

⏹ Legea nr. 81/2018 privind telemunca

⏹ Legea nr. 178/2018 privind internshipul

⏹ Legea nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 (vizând munca nedeclarată)

⏹ OUG nr. 96/2018 a modificat Codul muncii, respectiv Legea nr.53/2003

TEMATICA EVENIMENTULUI

1| Noutăți legislative

Contract de voluntariat, contract de internship sau practică, perioada de probă
Prezentarea avantajelor utilizării de interni/voluntari/stagiari/ucenici/telesalariați/zilieri
Muncă nedeclarată

2| Monitorizarea salariaților în condițiile Regulamentului de protecție a datelor

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
Imaginile salariaților – date biometrice. Monitorizarea video
Monitorizarea activității online a salariaților
Monitorizarea comunicarilor private pe chat și telefon
Monitorizarea salariatului dupa orele de program

3| Diurna

Noul cuamntum al diurnei netaxabile de la 1.01.2019
Deosebirea dintre detașare și clauza de mobilitate

4| Concedierea

Probleme practice privind reorganizarea unitatii
Impactul dizolvarii asupra contractelor de munca
Concedierea din motive independente de persoana salariatului
Selecția salariaților care vor fi concediați
Proba desființării postului
Preluarea activității de către angajații rămași
Reînființarea posturilor
Reangajarea celor concediați

5| Programul de lucru

Programul individualizat și programul inegal de lucru
Cazul salariaților cu fracțiune de normă
Munca suplimentară
Evidența orelor de muncă prestate de salariat
Timpul de repaus zilnic și săptămânal
Programul de lucru al telesalariatului – particularități

BENEFICIILE PARTICIPANȚILOR

Scopul acestui seminar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care trebuie să le aibă în vedere avocatul în soluționarea unui astfel de litigiu, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți.

ÎNTREBĂRILE CURSULUI

⏹ Concret, prin prisma prevederilor OUG 96/2018, cum trebuie să procedăm acum în cazul femeilor care împlinesc vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare?

⏹ În perioada de probă sau la sfârșitul acesteia, contractul individual de muncă poate înceta printr-o simplă notificare. Se aplică această regulă în cazul salariatelor aflate în perioada stimulentului de inserție?

⏹ Ce e mai bine să încheiem: contract de muncă la domiciliu, contract de telemuncă sau contract standard, dar cu clauza de mobilitate?

⏹ Cum se monitorizează timpul de lucru al telesalariatului? Există și în cazul lui obligația de a ține evidența programului de lucru?

⏹ Putem amplasa camere de luat vederi asupra salariaților? În ce condiții? Putem verifica astfel utilizarea eficientă a timpului de muncă?

⏹ Ce regim au biletele de valoare? Ce se întâmplă cu vechile tichete de masă și vouchere de vacanță?

⏹ Ce putem face în cazul absențelor nemotivate, sub aspectul înregistrărilor în Revisal? Dar absențele motivate – acestea se înregistrează în Revisal întotdeauna?

⏹ Ce facem în cazul femeilor care au ajuns la vârsta de pensioare, dar vor să mai rămână în activitate până la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru bărbați?

⏹ Cum se înregistrează modificarea contractului de muncă în ReviSal? Ce facem dacă am greșit?

⏹ Este obligatorie desemnarea unui expert în egalitate de șanse? Dar a unui responsabil cu protecția datelor?

Ce organisme pot în prezent să ne controleze firma și sub ce aspecte/în ce temei?

⏹ De ce nu putem presta ore suplimentare în zilele de repaus
săptămânal?

⏹ De ce diurnă beneficiază un salariat care efectuează deplasări
permanente?  Dar un administrator care se deplasează la o sucursală a firmei?

⏹ Care este procedura dizolvării angajatorului și când încetează contractele de muncă?

⏹ Care sunt drepturile unui salariat în cazul în care îi este restructurat postul?

⏹ Ce presupune reintegrarea în muncă și plata salariilor, concret?

TRAINERUL EVENIMENTULUI

Conf. univ. dr. Radu Răzvan POPESCU

Este avocat şi cadru didactic în învăţământul juridic superior, cunoscut în calitate de specialist în domeniul dreptului muncii și securităţii sociale precum şi în dreptul penal al muncii. Este autorul a peste 40 de cărţi şi studii de specialitate.

 

Este doctor în Dreptul muncii şi conferenţiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Bucureşti precum și la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative.

 

De asemenea, este formator la Institutul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Institutul Notarial Român și Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

 

Are experienţă practică şi didactică de peste 15 ani în domeniul dreptului. Domeniile pe care s-a axat în cariera didactică și în activitatea de avocat sunt: dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, drept social european și contencios administrativ.

ALTE EVENIMENTE :

>> Scopul acestui seminar este tocmai acela de a scoate în evidență pașii care trebuie urmați, atât de angajator cât și de salariat, în cazul în care se confruntă cu problemele pe care le ridică legislația muncii mai ales din perspectiva ultimelor modificări și, nu în ultimul rând, aspecte concrete pe care trebuie să le aibă în vedere avocatul în soluționarea unui astfel de litigiu, indiferent dacă reprezintă interesele uneia sau alteia dintre părți.