CURS 14 MARTIE 2019

Regimul sancționator instituit prin
Regulamentul General privind Protecția Datelor

Descriere curs GDPR

Considerăm deosebit de important să cunoaștem și să analizăm încălcările ce pot fi sancționate, calificarea sancțiunilor și limitele acestora, caracterul deliberat al incălcărilor precum și principiul responsabilitătii, dar și garanțiile procedurale eficiente, în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii Europene și Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Trebuie să subliniem, de asemenea, competența statelor membre, precum și rolul autoritătilor naționale de supraveghere și noile competențe ale acestora, în ceea ce privește regimul sancționator prevăzut prin regulament, dar și rolul în această materie a unui nou organ al Uniunii Europene înființat prin regulament începând cu data de 25 mai 2018, Comitetul European pentru Protecția Datelor.

Acest regulament general instituie, în sarcina statelor membre, obligații de reglementare a anumitor componente ale regimului sancționator, respectiv necesare pentru punerea sa în aplicare. Deși au fost adoptate cu întârziere, după punerea în aplicare a regulamentului, Legile nr. 129/2018 și nr. 190/2018 instituie proceduri naționale și obligații diverse pentru autoritătile competente, dar mai ales pentru operatori, necesar a fi detaliate pentru o corectă aplicare.

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) a fost pus în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Beneficiile participanților

    Știi care sunt competențele și limitele privind investigațiile autorităților de supraveghere
    Cunoști cum se impun amenzile administrative privind nerespectarea normelor GDPR
    Afli cum să-ți gestionezi riscul privind încălcările reglementărilor GDPR
    Dezbați exemple recente referitoare la aplicarea regimului sancționator în domeniul protecției datelor

De asemenea, în luna iulie 2018, președintele ANSPDCP a emis câteva decizii menite a institui proceduri și formulare necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului în România. Și, nu în ultimul rând, au fost aplicate deja primele sancțiuni de natura amenzilor, pentru incălcarea regulamentului.


Toate acestea trebuie dezbătute, analizate și cunoscute, pentru a orienta, ulterior, o corectă aplicare a regulamentului și a legislației naționale aferente, în scopul, evident, al conformării activitătii operatorilor cu cerințele noilor reglementări și pentru evitarea aplicării regimului sancționator foarte sever.

Tematica de curs GDPR

Noțiuni generale privind Regulamentul general privind protecția datelor
⏹ De ce a fost instituit regimul sancționator prin regulament?
⏹ Caracteristicile regimului sancționator
⏹ Regim sancționator instituit prin regulament vs. competențe de reglementare în sarcina statelor membre
⏹ Calificarea sancțiunilor
⏹ Categorii de competențe ale autorităților de supraveghere
⏹ Competențele investigative și caracteristicile acestora
⏹ Competențele corective și caracteristicele acestora
⏹ Încălcările supuse sancțiunilor și caracterul acestora
⏹ Condițiile generale pentru impunerea amenzilor administrative
⏹ Garanții procedurale eficiente
⏹ Rolul autorităților de supraveghere și competența acestora de a iniția sau de a interveni în procedurile judiciare
⏹ Dreptul la despăgubiri
⏹ Răspunderea
⏹ Caracteristicile reformei instituționale europene, referitoare la regimul sancționator. Rolul și competențele CE privind Protecția Datelor
⏹ Noutățile legislative din România (Legea nr.129/2018, Legea nr.190/2018, Deciziile nr. 128/2018 și  nr. 133/2018 ale ANSPDCP)
⏹ Exemple recente privind aplicarea regimului sancționator în România
⏹ Concluzii
⏹ Întrebări & răspunsuri

TRAINERUL DE CURS GDPR

Irina Alexe este cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Este absolventă a Facultății de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și doctor în drept al Facultății de Drept a Universității București. După o experiență de aproape douăzeci de ani în administrația publică centrală, în prezent este ofițer în rezervă, iar ariile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional și dreptul european.

 

În intervalul 2006 – 2016 a făcut parte în mod constant din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, coordonând, pentru diverse perioade, activitatea în domeniul elaborării și susținerii, în cadrul procedurilor guvernamentale și parlamentare, a proiectelor de acte normative specifice, activitatea instituțiilor prefectului, a structurilor funcționale (juridic, achiziții publice, resurse umane, financiare și logistice), a structurii specializate în domeniul IT&C, precum și a structurii responsabilului cu protecția datelor.

ALTE EVENIMENTE :

Seminar GDPR în serviciile de sănătate
Despre seminar >> Impactul GDPR este major şi asupra serviciilor din domeniul sănătăţii. Efectele Regulamentului european se produc atât în sectorul public, cât și cel privat, inclusiv non-profit, fie că vorbim despre spitale şi policlinici publice, cât şi de spitale şi cabinete private. Drept urmare, toate tipurile de entități, precum şi medicii de familie, trebuie să cunoască și să înțeleagă modul în care GDPR le poate afecta activitatea și să își adapteze instrumentele și modul de lucru la noile cerințe.