La vremuri noi, principii vechi. Observaţii critice privind două expresii nou introduse în art. 5 al Regulamentului General privind Protecţia Datelor

admin/ November 9, 2018/ 1 Reviste/ 0 comments

Introducere
Principiile pe care Regulamentul (UE) 2016/6792 le menţionează sunt aceleaşi cu cele prevăzute de Directiva nr. 95/463, directiva abrogată. Relaţia cu această directivă, analizată recent, trebuie să pornească de la considerentele Regulamentului4, care subliniază că “obiectivele şi principiile Directivei nr. 95/46/CE rămân solide”. Regulamentul recunoaşte continuitatea şi valoarea intrinsecă a obiectivelor şi principiilor. Obiectivele Regulamentului, stabilite în art. 1 alin. (2) sunt de a asigura “protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal”, dar cum se subliniază în doctrină “instrumentul nu a stabilit o legătură explicită între obiectivele sale şi dreptul la viaţă privată”.5
În proiectul6 prezentat de Comisia Europeană în 2012 se arată că “articolul 5 enunţă principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, care corespund celor prevăzute la articolul 6 din Directiva nr. 95/46/CE. Noile elemente adăugate sunt, în special, principiul transparenţei, clarificarea principiului minimizării datelor şi instituirea unei responsabilităţi globale a operatorului.” Aşadar putem remarca că există principii care nu s-au modificat în privinţa denumirii lor, dar care au consistenţă nouă, prin drepturile şi obligaţiile prevăzute de Regulament, dar există şi modificări la nivelul enunţării art. 5.
În acest articol avem în vedere următoarele principii: proporţionalităţii, legalităţii, echităţii, transparenţei, limitării legate de scop, reducerii la minim a datelor, exactităţii, limitării legate de stocare, integrităţii şi confidenţialităţii şi responsabilităţii. Sunt analizate drepturile şi obligaţiile subiectelor de drept (operator, împuternicit, persoană vizată, responsabil cu protecţia datelor) precum şi corelaţia principiilor.
Subiectele Regulamentului General privind Protecţia Datelor şi respectarea principiilor
Principiul proporţionalităţii porneşte de la axioma că dreptul la protecţia datelor nu este un drept absolut. În aplicarea dispoziţiilor privind protecţia datelor cu caracter personal trebuie avută în vedere jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.7
Principiul proporţionalităţii este consacrat pentru respectarea vieţii private şi a protecţiei datelor într-un cadru normal, în care toate părţile interesate să nu abuzeze de poziţia şi drepturile lor. În primul rând, operatorul va trebui să respecte drepturile persoanelor vizate şi, în aplicarea altor principii, al minimizării sau exactităţii, de exemplu, fără a profita de situaţia sa. În al doilea rând, persoanele vizate vor trebui să respecte principiul proporţionalităţii, iar considerentul (4) al Regulamentului precizează că “dreptul la protecţia datelor cu caracter personal nu este un drept absolut; acesta trebuie luat în considerare în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte în societate şi echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporţionalităţii”.

Share this Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*